27 april 2017

ChromoGenics till Nasdaq First North och tillförs minst 117,3 Mkr

ChromoGenics fick nyligen en större order att leverera dynamiska glas till Fabeges Grand Central Projekt i Sundbyberg.

UICs alumnbolag ChromoGenics tar nu steget mot Nasdaq First North. I samband med listningen stärker företaget kassan med minst 117,3 Mkr genom en nyemission.

ChromoGenics är en ledande leverantör av dynamiskt glas för fönster, fasader och tak till kommersiella fastigheter. Deras produkt ConverLight gör fastigheter mer attraktiva genom högteknologiskt solskydd som ger ökad inomhuskomfort och energieffektivitet samt lägre underhållskostnader.

Nu väntar en listning på Nasdaq First North den 23 mars. ChromoGenics tillförs minst 117,3 Mkr, och mer än 2000 nya aktieägare, i samband med den nyligen avslutade nyemissionen som genomförts inför bolagets planerade listning.

– Efter omfattande investeringar i innovation och utveckling är vår produkt nu i början av en spännande kommersialiseringsfas. Produkten är hållbar och kostnadseffektiv, vilket gör den till ett mycket konkurrenskraftigt substitut till markiser och andra externa solskydd. Vi har under de senaste åren utvecklat verksamheten, etablerat storskalig produktion och vår huvudfokus är nu kunder, kvalitet och leveransprecision. Listningen innebär att vi kan fortsätta utveckla vår produkt, expandera vår verksamhet och stärka vårt erbjudande till kunder och övriga intressenter, säger Thomas Almesjö, vd för ChromoGenics i ett pressmeddelande.

Chromogenics har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår idag i UIC Alumni.