27 april 2017

Fyra UIC-bolag får Vinnovafinansiering april 2017

Totalt 117 startup-bolag med innovativa affärsidéer får dela på 35 miljoner kronor inom Vinnovas satsning Innovativa startups. UIC-bolagen Ilya Pharma, Featherway Robotics, Cadess Medical och tidigare UIC-bolaget Genagon Therapeutics finns med bland de utvalda bolagen som får 300 000 kronor vardera.

Vinnova har valt ut unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer, däribland UIC-bolagen Ilya Pharma, Featherway Robotics, Cadess Medical och tidigare UIC-bolaget Genagon Therapeutics. Satsningen Innovativa startups syftar till att finansiera utvecklingen av nyskapande varor eller tjänster, som kan bidra till ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Alla bolag får ett bidrag på 300 000 kronor. Ungefär hälften av affärsidéerna handlar om tjänsteinnovation, varav många inkluderar digitala tjänster. Projekten som får finansiering har valts ut med hjälp av externa experter bland drygt 650 ansökningar.

Ilya Pharma, Uppsala, utvecklar mjölksyrebakterier som används för att leverera biologiska läkemedel till kroniska sår.

Featherway Robotics, Uppsala, utvecklar en kollaborativ lättviktsrobot byggd av kolfiber som är tänkt att användas främst inom industriell tillverkning. Featherway Robotics ingår också i rymdinkubatorn ESA BIC Sweden som UIC är med och driver.

Cadess Medical, Uppsala, utvecklar ett datasystem som hjälper behandlare att identifiera graden av cancer hos prostatapatienter.

Genagon Therapeutics, Bromma, utvecklar test och undersökning av nyupptäckt antikropp som kan behandla autoimmuna sjukdomar.

Se hela listan