27 april 2017

Viktor Kjellberg utsedd till en av Sveriges 12 mest innovativa entreprenörer

Viktor Kjellberg på Sally R tilldelades ÅForsk Entreprenörsstipendium om 200 000 kronor vid Sveriges Innovationsriksdag 2017.

Stiftelsen ÅForsk har tillsammans med branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks, SISP, utsett Sveriges 12 mest innovativa entreprenörer 2017. Viktor Kjellberg på Sally R var en av vinnarna som tilldelades ÅForsk Entreprenörsstipendium om 200 000 kronor vardera vid Sveriges Innovationsriksdag i Norrköping och Linköping. 

Det är för tredje året i rad som stiftelsen ÅForsk tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks i tisdags utsåg Sveriges 12 mest innovativa entreprenörer som fick ta emot ÅForsk Entreprenörsstipendium om 200 000 kronor vardera. En av vinnarna var Viktor Kjellberg, vd och medgrundare av Sally R som ingår i rymdinkubatorn ESA BIC Sweden och får stöd i sin affärsutveckling genom UIC.

Sally R använder rymdteknik för att spara energi i fastigheter och garantera ett hälsosamt inomhusklimat. Detta görs genom att kombinera ventilationslösningar som används här på jorden med teknik som används för klimathantering i rymden på International Space Station via en optimeringsalgoritm.

Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden är en nationell satsning på uppdrag av ESA, European Space Agency, och finansieras och stöttas av ESA, Rymdstyrelsen samt Vinnova. Rymdinkubatorn drivs av UIC, Arctic Business Incubator i Luleå och Innovatum i Trollhättan och ska fram till 2020 hjälpa till att utveckla 40 nya startups med produkter eller tjänster som bygger på ny eller existerande rymdteknik, däribland Sally R.

För mer information:
Viktor Kjellberg, vd och medgrundare
Sally R
Tel: 073-553 55 77
E-post: viktor.kjellberg@sally-r.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om ÅForsk:
ÅForsk bildades 1985 och är arvtagare efter den år 1895 startade Ångpanneföreningen. ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror. ÅForsk är den största aktieägaren i det börsnoterade ÅF AB. Medel för forskningsanslag och stipendier erhålles genom utdelningar från bolaget. www.aforsk.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se