2 maj 2017

Hallå där… Magnus Tauvon på Knowit!

Magnus Tauvon på Knowit Uppsala

UIC välkomnar nu Knowit som ny UIC-partner. Knowit är ett konsultbolag inom digitala tjänster och har mer än 1 800 medarbetare i Norden, Baltikum och Tyskland. Företaget kommer att bidra till UIC-bolagens utveckling genom expertstöd inom UICs affärsutvecklingsprogram, individuell vägledning och direkta tjänster till bolagen.

Vi har ställt fyra frågor till Magnus Tauvon, vd på Knowit Uppsala.

UIC-bolag kan logga in på UICs webbplats för att ta del av Knowits specialerbjudanden.

 • Berätta lite kort om Knowit
  Vi är mer än 1 800 specialister i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Estland. Tillsammans med våra kunder arbetar vi i skärningspunkten mellan strategi, kreativitet och teknik. Knowit Uppsala har huvudfokus på att hjälpa företag och organisationer att fullt ut nyttja potentialen med ny teknik – digitalisering – för att utveckla verksamheten och lönsamhet. Vi har specialistkompetens inom användbarhet (UX), digitala strategier och agila metoder.
 • Hur kommer ni att kunna stötta bolagen i UIC?
  Vi kommer att göra allt vi kan för att nya företag ges bästa möjligheter för att lyckas och för att etablerade företag ska kunna nyttja digital utveckling för att utveckla sina affärer och verksamheter. Detta gör vi genom vårt kombinerade kunnande inom användbarhet, digitala strategier och affärsutveckling. För att förstå hur en produkt eller tjänst ska utvecklas och utformas så är user-research grunden för att förstå behov och problem. Genom att t.ex. kombinera fältstudier, djupintervjuer och expertanalyser så får vi tydligare fram rätt utformning av produkten.
 • Vilka är de vanligaste utmaningarna ni möter hos tidiga tillväxtbolag?
  Att inte nämna ekonomi och resurser vore fel, då detta ofta är en bristvara i de tidiga faserna hos tillväxtbolag. Det är också en utmaning att etablera det viktiga förtroende hos de inledande pilotkunderna och få dem att köpa in på företagets vision och lösning.
 • Vad har du för förväntningar på partnerskapet med UIC?
  Mina förväntningar är att få träffa och inspireras av drivna entreprenörer i olika stadier och att kunna bidra till deras framgångar genom vårt kunnande inom Knowit.