19 maj 2017

Airwatergreen startar systerbolaget Drupps för att skapa vatten av luft

Storskalig produktion av dricksvatten från luft kommer att göra verklig skillnad för miljontals människor i hela världen.

Uppsalabaserade Airwatergreen är teknikledare på marknaden för luftbehandling och utvecklar energieffektiva avfuktningssystem med kondensering för miljöer med både låga och höga temperaturer. Nu startas systerbolaget Drupps för att överföra tekniken till produktion av vatten från atmosfären i stor skala.

I dag finns Airwatergreens kunder främst i Norden och Tyskland där behovet av energieffektiv avfuktningsteknik för olika temperaturer är stort. Nu startar Airwatergreen systerbolaget Drupps för att överföra sin avfuktningsteknik till produktion av vatten från atmosfären.

– Vattenproduktion är något som vi brinner för och har så gjort sedan Airwatergreen startade för åtta år sedan. Då var timingen inte rätt, men det är den nu. Vatten från atmosfären är en global jättemarknad som håller på att ta form. Vårt teknologiförsprång ger oss goda möjligheter att ta en strategiskt viktig tätposition på denna marknad, säger Jonas Wamstad, vd på Airwatergreen, och som även kommer att leda Drupps som vd.

Tekniken från Airwatergreen har en dokumenterat hög energieffektivitet, och är så pass flexibel i sin utformning att det för första gången är möjligt att på ett lönsamt sätt skapa vattenproduktion från atmosfären i en större skala. Vattenpriset väntas hamna runt 20-30 öre per liter, även i kalla miljöer.

Drupps siktar på att ha säljbara vattenprodukter framme redan nästa år. Fokusmarknaderna kommer att ligga i Asien där efterfrågan på vattenprodukter är stor och växer med runt 40 procent.

– Våra två affärsområden Luftbehandling och Vattenproduktion befinner sig i olika utvecklingsfaser och de riktar sig även till helt olika kundgrupper. Vi gör den här uppdelningen för att bli tydligare mot våra kunder samtidigt som vi ger respektive område rätt förutsättningar för att utvecklas, säger Jonas Wamstad.

Airwatergreen har tidigare utvecklat den nya fukthanteringstekniken Varmkondensering som väntas bli en ny standard för energieffektiv avfuktning i svala eller låga temperaturer. Tekniken kondenserar fukt till vatten vilket förenklar installation och hantering. Den är okänslig för temperaturfall vilket gör att den kan arbeta i hela temperaturspannet. Tekniken har patenterats i bland annat USA, Kina och Ryssland och har rönt stor uppmärksamhet.

Airwatergreen har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår i dag i UIC Alumni.

För mer information kontakta:
Jonas Wamstad, vd
Airwatergreen
Tel: 0708-671138
E-post jonas.wamstad@airwatergreen.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Airwatergreen
Airwatergreen är ett svenskt innovationsbolag inom luftbehandling och energieffektivisering av byggnader. Bolaget utvecklar teknologi och produkter som hjälper fastighetsförvaltare och nätägare att hålla ett torrt och effektivt klimat i sina anläggningar. Airwatergreen utnämndes 2016 till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av NyTeknik och Affärsvärlden.Läs mer om Airwatergreen på https://airwatergreen.com. Läs mer om Drupps på https://drupps.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se