26 maj 2017

Bertil Ahlqvist ny ansvarig för UIC Södertälje

Bertil Ahlqvist är ny ansvarig för UIC Södertälje. Foto: Göran Ekeberg

Bertil Ahlqvist är ny ansvarig för företagsinkubatorn UIC Södertälje. Han har tidigare haft rollen som affärsutvecklare och kontaktperson inom UIC Södertälje för nya och befintliga tillväxtföretag i kommunen, och övertar nu ansvaret för UIC:s verksamhet i kommunen efter Anders Nordström.

Bertil Ahlqvist har arbetat nära UIC i många år och får nu en ny roll som ansvarig för UIC Södertälje. Bertil har under ett antal år ingått i UIC:s nätverk av affärscoacher som handplockas från näringslivet och som bidrar till att företag inom UIC utvecklas till framgångsrika företag. Sedan våren 2016 har Bertil dessutom haft uppdraget som kontaktperson på UIC för projekt och tillväxtföretag i Södertälje som vill utvecklas, skala upp eller gå internationellt.

Anders Nordström har varit ansvarig för UIC Södertälje sedan verksamheten startade 2012, och kommer även i fortsättningen att stötta och vägleda UIC-bolag i Södertälje som ingår i något av UIC:s affärsutvecklingsprogram.

– Vi har haft nöjet att samarbeta med Bertil under flera år, dels som en uppskattad affärscoach och dels som kontaktperson för UIC Södertälje. Bertil har ett brett kontaktnät inom Södertäljes näringsliv som är mycket värdefullt i rollen som ansvarig för UIC:s verksamhet i Södertälje. Anders Nordström som tidigare haft denna roll kommer nu att kunna fokusera ännu mer på att vägleda Södertäljebaserade tillväxtföretag inom våra program, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

Parallellt med uppdraget på UIC Södertälje arbetar Bertil som verksamhetschef inom Friluftsfrämjandet Region Mälardalen.

För mer information:
Bertil Ahlqvist, ansvarig UIC Södertälje
UIC
Tel: 073-071 54 97
E-post: bertil.ahlqvist@uic.se  

Stina Thor, Marketing & Communications Manager
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se