1 juni 2017

Sök finansiering i Vinnovas företagsprogram

Har ditt företag en hållbar och innovativ affärsidé med tillväxtpotential? 

I början av juni öppnade Vinnova två nya utlysningar tilll små och medelstora företag; Innovativa Startups & Innovationsprojekt i företag. I båda utlysningarna kan företag söka finansiering. Den ena riktar sig till Startups och den andra till mer etablerade företag. Vinnova arbetar för att öka jämställdheten i näringslivet och ser därför gärna ansökningar från företag med både män och kvinnor i nyckelpositioner.

Innovativa startups
I det här erbjudandet riktar man sig till unga företag med hållbara, innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer med stor kommersiell potential. Vinnova vill möjliggöra utveckling av företag i faser där annan finansiering är svår att få. Företagens verksamhet ska baseras på nyskapande produkter, tjänster eller processer. Vinnova finansierar både affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner.

Vem kan söka?
Företag yngre än fem år som inte har delat ut vinst, inte bildats genom företagskoncentration eller har återkommande försäljning av varor eller tjänster motsvarande en årlig nettoomsättning
över två miljoner kronor.

Vad kan man söka för?
Utredning av marknadsmässiga, tekniska, design- och produktionsmässiga förutsättningar. Utveckling av kunskap och prototyper eller demoversioner av tjänster och processer. Immaterialrättsliga utredningar.

Hur mycket kan man söka?
Fas 1: upp till 300 000 kronor där Vinnova kan finansiera upp till 100 procent av företagets stödberättigande kostnader
Fas 2: upp till 900 000 kronor, företaget går in med egen finansiering om 100 000 kr.

Läs mer om Innovativa startups

Innovationsprojekt i företag

Är ni ett företag med mindre än 250 anställda och i behov av finansiering för att starta och bedriva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få? Med det här erbjudandet finansierar Vinnova hållbara innovationer. Med det menas produkter, tjänster eller processer som är nya eller väsentligt bättre än vad som finns på marknaden, och som är i linje med FN:s hållbarhetsmål. Projekten kan handla om utredning av kommersiella förutsättningar, framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.

Vad kan man söka för?
Utredning av kommersiella förutsättningar samt framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.

Vem kan söka? 
Företag med färre än 250 anställda.

Hur mycket kan man söka?
Upp till två miljoner kronor. Vinnova kan finansiera upp till hälften av projektets stödberättigande kostnader.

Läs mer om Innovationsprojekt i företag

Mer information
Innovationsprojekt i företag öppnar den 13 juni 2017.
Sista ansökningsdag är den 5 september 2017 kl. 14.00.
Innovativa startups öppnar den 19 juni 2017.
Sista ansökningsdag är den 4 september 2017 kl. 14.00

Kontakt
Carl Naumburg
carl.naumburg@vinnova.se

Ylva Strander
startups@vinnova.se