8 juni 2017

VBN Components lanserar världens tuffaste rostfria stål

Rostfri och 3D-printad demo av Eiffeltornet tillverkad i VBN Components material Vibenite®350.

Tack vare ett omfattande utvecklingsarbete med support från Energimyndigheten har VBN Components utvecklat ett nytt rostfritt material benämnt Vibenite350. Det rostfria stålet har en kombination av hårdhet, slitstyrka, korrosionsbeständighet och seghet utan motstycke i världen.

Tidigare har man alltid fått kompromissa på materialkvalitet vid 3D-printing. I stället har man fått andra fördelar som snabb tillverkning och större frihet i form. Det gäller inte längre, nu slår tekniken även ut gamla produktionsmetoder även med avseende på materialkvalitet. VBN Components har utvecklat värdens tåligaste rostfria legering, som nu tänjer gränserna på vad som tidigare varit möjligt att uppnå med avseende på hårdhet, nötningstålighet, seghet och korrosionsbeständighet. Klassiska tekniker har fått kompromissa på några av egenskaperna, men genom att bland annat utveckla tillverkningsprocessen och istället vända 3D-skrivares tidigare begränsningar till möjligheter har man alltså fått fram det unika slutresultatet.

– Vibenite350 är ett helt nytt material som kommit fram genom att vi fokuserat på möjligheterna istället för att låta oss styras av begränsningarna med 3D-skrivare. Och det här är bara början säger Ulrik Beste, teknisk chef på VBN Components.

Mikrostrukturen hos Vibenite350 innehåller 20 procent krom, en hög halt av hårda karbider och är samtidigt helt fritt från kobolt. Tillverkningsprocessen resulterar i en slitstyrka som passar en mängd olika tillämpningar, exempelvis verktyg för tillverkning av plast, pumpar och pumphus, kullager och ventilsätesringar, såväl som slitdelar där korrosion är ett problem.

Som en framstående utvecklare av metalliska legeringar, har VBN Components idag två hårda och slittåliga material i produktportföljen, Vibenite150 och Vibenite280. Den nya legeringen, Vibenite350, innebär nästa steg där vi kombinerar korrosionstålighet med hög hårdhet, excellent slittålighet med 3D-printing.

Hårda rostfria stål är ökänt svåra att bearbeta, men genom att tillverka med 3D-printingsteknik innebär detta ett stort industriellt framsteg. Med Vibenite350 kan vi enkelt skapa ämnen i ”nära-färdig-form” för alla typer av extremt krävande produkter.

Med ett högt materialutbyte, typiskt över 98 procent, kombinerad med överlägsen prestanda och längre livslängd minskar detta kraftigt miljöbelastningen.

VBN Components har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår i dag i UIC Alumni.

För mer information:
Martin Nilsson, vd
VBN Components
Tel (vx): +46 18-24 07 60
Mobil: +46 (0)702-35 62 82
E-post: martin.nilsson@vbncomponents.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om VBN Components
VBN Components AB är ett prisbelönat materialföretag med innovationsfokus som tillverkar nötningståliga metallkomponenter direkt från pulver, med s.k. 3D-printning (additiv tillverkning, friformning). I ett antal kundnära projekt verkar VBN för att förbättra verkstadsindustrins konkurrenskraft. Företaget erbjuder ämnen (verktyg och komponenter) i ”nära-färdig-form” under varumärket Vibenite® till företag i behov av metallkomponenter med högt nötningsmotstånd i kombination med hög komplexitet. www.vbncomponents.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se