9 juni 2017

CheckProof siktar på ökad tillväxt genom Växtzon

Håkan Holmgren, vd på CheckProof. Foto: David Kvart

Företaget CheckProof är ett av 30 bolag som antagits till samverkansprojektet Växtzon för att utveckla sin verksamhet och växa. Med hjälp av gemensamt stöd från nio inkubatorer och science parks i östra Mellansverige ska viktiga nätverk och kompetens öppnas upp för CheckProof. Målet för Växtzon är att fler tillväxtbolag i regionen ska nå en omsättning på 100 miljoner kronor.

CheckProof blir nu en del av samverkansprojektets program Växtzon Accelerator där 30 företag får stöd i arbetet med att utveckla verksamheten samt hitta nya vägar för tillväxt. I stödet ingår rådgivning och affärsutveckling, samt att få ta del av ett stort nätverk av experter och potentiella kunder.

– Det här känns jättespännande. Vi tror och hoppas att det här kan öppna nya dörrar för oss. Viktigast för oss är nog att få tillgång till det nätverket av nyckelpersoner som finns vid alla dessa inkubatorer och science parks, säger Håkan Holmgren, vd på CheckProof.

Tillsammans med Jonas Pålgård grundade han företaget CheckProof år 2014. Deras produkt är ett system och en app som förenklar kontroller, inspektioner och rutiner samt avvikelsehantering direkt i en smartphone eller surfplatta. Kunderna kan i ett lätt webbanvändargränssnitt skräddarsy checklistor och följa upp felärenden och avvikelser från verksamheten. Allt sparas och dokumenteras via en molntjänst.

– Det fina med CheckProof är att man kan använda det till i princip vad som helst och att det fungerar i princip för alla branscher. Allt som man i dag har behov av att kontrollera i någon form, med till exempel papperschecklistor, kan CheckProof ersätta. Att systemet kan anpassas helt och hållet efter företagets behov gör det väldigt flexibelt, menar Håkan Holmgren.

Kunderna finns främst inom tung industri, rederi, uthyrning och lagerlogistik. MatHem.se, som är Sveriges största matbutik på nätet, använder CheckProof bland annat för att säkerställa att deras cirka 240 fordon är i toppskick inför och efter varje leverans. Skanska är en annan stor kund. Kunderna finns framför allt i Sverige, men även i Finland, Norge, England och USA. Nu vill företaget ta in fler stora kunder och de går in i en intensiv marknads- och försäljningsfas.

– Genom Växtzon kommer CheckProof att få tillgång till ett större nätverk av potentiella kunder och kompetens för att på detta sätt utveckla sin produkt ytterligare. Att få in flera nya, stora kunder i Sverige och utomlands är en viktig målsättning för CheckProof, och vi ser fram emot att kunna bidra till företagets snabba tillväxt, säger Michael Camitz på UIC och projektledare inom Växtzon.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Holmgren, vd
CheckProof
Tel: 070-546 43 36
E-post: hakan.holmgren@checkproof.com

Stina Thor, Marketing & Communications Manager
Uppsala Innovation Centre / Växtzon
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Växtzon
Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro samverkar för att fler företag ska växa och nå en omsättning på 100 miljoner kronor. De företag som drar nytta av Växtzon ges tillgång till alla nio parters kunskap, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp sina verksamheter. I projektet ingår Create Business Incubator, Inkubera, Mjärdevi Science Park, Munktell Science Park, Norrköping Science Park, Strängnäs Business Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster och Västerås Science Park. www.växtzon.se

 Om UIC
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se