14 juni 2017

1 Mkr till Olink Bioscience och Genagon Therapeutics

UIC:s alumnbolag Olink Bioscience och tidigare UIC-bolaget Genagon Therapeutics är två av 28 svenska innovationsprojekt inom life science som nu stöttas med upp till 1 miljon kronor vardera i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths första gemensamma utlysning.

Samtliga projekt som får stöd genom utlysningen ”Projekt för bättre hälsa” utvecklar produkter och tjänster för bättre hälsa och har parter från minst två av sektorerna akademi, industri och hälso- och sjukvård.

Olink Biocience, Uppsala, 1 000 000 kronor
UIC:s alumnbolag Olink Bioscience utvecklar unika produkter för biomolekylär analys i vävnad och celler samt blodtester inom cancer- och prenataldiagnostik.

Genagon Therapeutics, Stockholm, 1 000 000 kronor
Tidigare UIC-bolaget Genagon Therapeutics utvecklar antikroppar mot tidigare okända signalvägar på immunceller. Antikropparna kan erbjuda nya behandlingsmöjligheter för autoimmuna sjukdomar samt inom immuno-onkologi.

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter inom hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Målet är att stärka life science-Sverige och förbättra folkhälsan.

Medtech4Health är ett nationellt Vinnova-finansierat strategiskt innovationsprogram. Programmet ska placera Sverige i en internationell topposition inom medicinteknikområdet och bidra till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvården samtidigt som det leder till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige. Finansieras av regeringen via Vinnova och av programmets deltagande parter.

Se lista på alla 28 innovationsprojekt

För mer information:
Stina Thor, Marketing & Communications Manager
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se