15 juni 2017

Rekordomsättning på 473 Mkr i UIC:s tillväxtföretag 2016

Tillväxtföretagen inom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC, visade en stark utveckling under 2016. Den totala omsättningen i bolagen ökade med 33 procent till 473 miljoner kronor jämfört med föregående år. Även investeringsnivån i bolagen är fortsatt hög och motsvarar totalt 442 miljoner kronor. Det visar UIC:s årsberättelse för 2016 som publiceras i dag.

 2016 var ett starkt år på flera sätt för inkubatorföretagen inom UIC. Den totala omsättningen i företagen ökade till 473 miljoner kronor jämfört med 356 miljoner kronor året tidigare. Investeringar och kapital tillfört i företagen var också fortsatt hög då 342 miljoner kronor i ägarkapital samt 100 miljoner kronor i bidrag och lån satsades i UIC-bolagen. Även antalet sysselsatta i företagen ökade kraftigt till 731 personer, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med 2015.

Siffrorna baseras på 92 projekt och bolag som ingått i något av UIC:s affärsutvecklingsprogram under 2016, samt 30 bolag som ingått i UIC Alumni i högst 10 år.

– Att omsättningen i UIC-bolagen slår nya rekord är mycket imponerande. Det är ett resultat av att bolagen är drivna och skapar framgång. Det visar att vi har förmånen att arbeta med flera av Sveriges mest framgångsrika bolag i tidigt skede. Vi upplever också att intresset från investerare är stort. Över 2,8 miljarder kronor har investerats i UIC-bolag sedan 2004, säger Per Bengtsson, vd på företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre.

De största branscherna bland UIC:s tillväxtföretag under 2016 är ICT, life science och teknik/miljöteknik.

Årets starka siffror resulterade i att UIC:s offentliga “return on investment”, ROI, uppgick till 15 gånger pengarna. Det innebär att UIC-bolag, och alumnbolag som lämnat UIC sedan högst fem år, gav en återbäring till staten med 15 gånger pengarna för varje offentlig krona som satsats i UIC under innevarande år. Den höga återväxlingen är ett resultat av den ökade omsättningen i bolagen och därmed också ökade skatteintäkter från bolagen till staten.

UIC kan också visa att nio av tio alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden.

Några nyckeltal för bolag inom UIC 2016
Nedanstående siffror baseras på 92 projekt och bolag som ingått i UIC:s affärsutvecklingsprogram under 2016, samt 30 bolag som ingått i UIC Alumni i högst 10 år.

Omsättning och resultat
Omsättning under 2016 för bolagen i UIC var 473 (356) miljoner kronor och det ekonomiska nettoresultatet var -189 (-213) miljoner kronor. Med nettoresultat menas summan av resultat från vinstgivande bolag och förlustbringande bolag.

Investeringar och kapital tillfört bolagen
Investeringarna i inkubatorbolagen har under 2016 varit 442 (491) miljoner kronor.

  • 342 (367) miljoner kronor i ägarkapital
  • 100 (124) miljoner kronor i bidrag och lån

Offentlig ROI
Offentlig Return On Investment, ROI, är 15 för Uppsala Innovation Centre. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som UIC-bolag, och alumnbolag återbetalat till staten under 2016. I detta fall 15 gånger.

Antal sysselsatta
731 (586) personer har varit verksamma i UIC-bolagen under 2016.

Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som genererades under 2016 var 258 (129) miljoner kronor.

UIC-bolagens ursprung
UIC-bolagens ursprung har stor bredd. 42 procent är enskilda innovatörer och entreprenörer, 39 procent av bolagen härstammar från universitet, 17 procent av UIC-bolagen kommer från näringslivet och 2 procent kommer från offentlig sektor.

UIC-bolagens branscher
35 procent av UIC-bolagen har en koppling till ICT-branschen, 24 procent har en affärsidé inom teknik eller miljöteknik, 23 procent tillhör life science-branschen och 18 procent inom övrig industri, till exempel design, social innovation, säkerhetslösningar etc.

Ladda ner hela årsberättelsen för 2016 i pdf-format

För mer information:
Stina Thor, Marketing & Communications Manager
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se