27 juni 2017

2 Mkr till Salipro Biotech – vinnare av Ingemar Croon Award

Från vänster: Mathieu Coinçon och Robin Löving (Salipro Biotech), Ingemar Croon, Jens Frauenfeld (Salipro Biotech) Malcolm Norlin (jury) och Mikael Lindström (jury).

Salipro Biotech har tilldelats Ingemar Croon Award på 2 miljoner kronor. Priset delas ut till unga företag inom kemibranschen som bedöms ha en stor möjlighet att utvecklas i KTH-baserade Greenhouse Labs.

2012 fick Greenhouse Labs en privat donation på 10 miljoner kronor av Ingemar Croon, vilket ledde till att Ingemar Croon Award instiftades. Priset delas ut till ett företag årligen under fem års tid och ger unga företag inom kemibranschen möjlighet att utvecklas i Greenhouse Labs på KTH. I år gick priset till Salipro Biotech.

Salipro Biotech drivs av Jens Frauenfeld och Robin Löving som båda har en bakgrund som forskare på Karolinska Institutet. Företaget har utvecklat nanopartiklar som kan isolera membranproteiner från kroppens celler så att de behåller sin stabilitet och aktivitet. Tekniken gör det möjligt att snabbt och effektivt utveckla helt nya läkemedel och vacciner.

Motivering: ”Bolaget har utvecklat en proteinbaserad teknologi för att stabilisera och studera membranproteiner, i syfte att utveckla nya läkemedel, antikroppar eller vaccin. Genom att använda bolagets teknologi kan utvecklingsprocessen göras snabbare och hittills mycket svårstuderade membranproteiner kan med denna teknik hanteras och studeras. Merparten av s.k. targets för nya läkemedel utgörs av membranproteiner, vilket innebär att teknologin har en stor internationell potential. Bolaget kan erbjuda lösningar på ett stort behov inom läkemedels- och biotechindustrin. Bolaget består av ett kvalificerat team, som aktivt kan bidra till att utveckla miljön och dra nytta av etablerade företagen i Greenhouse Lab.”

Ingemar Croon har arbetat med utveckling och förnyelse under tjugofem år. Han har varit rådgivare till företagsledningar världen över och medverkat i ett stort antal utvecklingsprojekt. Ingemar har även publicerat över 100 vetenskapliga artiklar.

Salipro Biotech ingår i dag i UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator och har tidigare genomfört programmen UIC Business Prep och UIC Business Lab.

För mer information:
Jens Frauenfeld, vd
Salipro Biotech
Tel: 070-052 0421
E-post: jens.frauenfeld@salipro.com
www.salipro.com

Stina Thor, Marketing & Communications Manager
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se