Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Final på UIC Business Lab

Deltagare i UIC Business Lab

I juni avslutades affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Lab med en final som denna gång hölls hos vår UIC-partner Devex Mekatronik.

Alla deltagare i programmet presenterade resultatet av sitt arbete med affärsplan och affärsmodell. Detta gjordes genom en företagspresentation som också kunde innehålla erbjudande till finansiärer, om bolaget räknar med att söka investeringskapital. Finalen avslutades med ett trevligt mingel.

Pitchen gjordes inför en av UIC sammansatt panel som gav feedback till bolaget.

Läs mer om UIC Business Lab

Deltagarna i vårens UIC Business Startup var:

Deversify
Deversify identifierar innovationer och idéer för prototyputveckling inom branschen Mobil Hälsa. Via licensöverenskommelser erbjuds produkter till aktörer inom branschen som vidaredistribuerar till sjukvård och konsument.

Sircle
Sircle använder smarta IoT-sensorer för att kvantifiera avfallsmängden i avfallskärl och mappar deras position med hjälp av GIS-teknik, vilket effektiviserar avfallshämtningen och sparar driftskostnader med upp till 35%.

Okawi
Okawi har formgivit Okawi Smartbox. En 2-i-1 matlåda som ämnar separera kall och varm mat.
www.okawi.se

Hatori
Clicko är en kreativ och rolig byggsats där små barn lär sig bokstäver och siffror samtidigt som de leker. Barn bygger bokstäver och bokstäver bygger barn!
www.clicko.se

Swedish Tempetations
Swedish Tempetations vill erbjuda ett högkvalitativt och läckert vego-protein med unika hälsomervärden baserat på svenska, ekologiska råvaror.
www.swedishtempetations.com

NorthernLight Diagnostics

Upp till 1 av 3 patienter med depression får symtom lindring efter första behandlingslinje. Företaget utvecklar en biomarkör som kan förutsäga svaret på antidepressiva läkemedel innan behandlingen påbörjas. Detta förväntas förkorta markant lidandet för patienterna och minska sjukvårdskostnaderna för depression.

Vista Dialog
Erbjuder en e-hälsotjänst via en virtuell mottagning. Tjänsten innefattar bland annat online-besök, som patienten själv bokar med hjälp av en mobilapp. Modellen är byggd för att passa vård och stöd vid kronisk sjukdom samt rehabilitering och när kontinuerlig kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare är viktig.