13 september 2017

Akademiska Hus är ny UIC-partner


Peter Bohman på Akademiska Hus. Foto: Olof Holdar

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och blir nu ny partner till företagsinkubatorn UIC. Som partner till UIC kommer Akademiska Hus att vara en viktig del i UIC:s arbete för att fler innovativa tillväxtföretag ska utvecklas i Uppsala län.

Akademiska Hus bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning forskning och innovation från Luleå i norr till Malmö i söder. Som partner till UIC kommer Akademiska Hus att aktivt bidra till att projekt och företag inom UIC:s affärsutvecklingsprogram får stöd i sin utveckling genom att exempelvis erbjuda rådgivning och fördelaktiga hyresalternativ.

Akademiska Hus kommer också att ge UIC-bolag möjlighet att i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet basera sin verksamhet i företagsparken Green Innovation Park. Här verkar företag, forskare och entreprenörer som utvecklar produkter och tjänster som bidrar till en hållbar framtid. På det 200 000 kvadratmeter stora området finns i dag ett 40-tal företag, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

– Vi tror att partnerskapet kommer vara fördelaktigt för såväl oss och våra befintliga hyresgäster på Ultuna som för UIC-bolagen vi kommer att möta. Inom Green Innovation Park finns allt från små start-ups till större etablerade företag inom gröna näringar, vi är glada över att genom vårt partnerskap kunna bidra till att de och UIC-bolagen har goda förutsättningar att stärka varandra, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

– Akademiska Hus är en viktig aktör i Uppsalas fastighetsvärld och vi är glada att kunna välkomna Akademiska Hus som UIC-partner. Vi ser fram emot att tillsammans kunna erbjuda regionens tillväxtföretag den support de behöver för att utvecklas på ett framgångsrikt sätt. UIC har som mål att kunna inbegripa alla business parks i vår region som UIC-partner, för att UIC-bolag ska få de bästa förutsättningarna att växa. Nu har vi ett nära samarbete med alla Uppsalas företagsparker, vilket är otroligt positivt både för oss och UIC-bolagen, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

UIC har ett tjugotal partner inom näringslivet som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom sin kunskap och kompetens, bland annat i form av seminarier och individuell rådgivning. UIC:s partner bidrar också till finansieringen av UIC.

För mer information:
Peter Bohman, marknadsområdesdirektör
Akademiska Hus
Tel: 018-68 31 09
E-post: peter.bohman@akademiskahus.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Akademiska Hus
Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 76 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 17 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. www.akademiskahus.se

Om UIC
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se