13 september 2017

Hallå där… Peter Bohman på Akademiska Hus

Vi ställer fyra frågor till Peter Bohman på Akademiska Hus, som är ett av landets största fastighetsbolag och partner till UIC.

Berätta lite kort om Akademiska Hus
Vi har ett fantastiskt roligt uppdrag, dvs att vara med och bygga Kunskapssverige. Vår roll är främst att stödja högskolor och universitet i lokaler för utbildning och forskning. Vi är också med och skapar samverkan mellan näringsliv och forskning genom att öppna upp campus där näringslivet kan etablera sig närmare forskning och innovation. Vi vill tillsammans med lärosäten skapa platser som är attraktiva att vara på och som stärker vår konkurrenskraft som kunskapsnation.

Hur kommer ni att kunna stötta bolagen i UIC?
Vi är främst duktiga på att utveckla och förvalta mer avancerade lokaler, så vi kan ge råd i hur man bör tänka vid sin etablering av exempelvis en labbmiljö. Rent konkret så har vi tillsammans med SLU i Uppsala etablerat Green Innovation Park i Ultuna där vi erbjuder UIC-bolag möjlighet till lokaler – allt från projekt eller företag i tidiga skeden eller idéstadie till företag som behöver egna lokaler för sin utveckling eller FoU. Green Innovation Park är en företagspark för främst företag och projekt inom gröna näringar.

Vilka är de vanligaste utmaningarna ni möter hos tidiga tillväxtbolag?
Kopplat till lokalfrågan är det ofta att bolagen har så mycket annat som de behöver fokusera på, så det är viktigt att göra det så enkelt och smidigt för dem som möjligt. De är sällan i ett skede där de vet exakt vad de behöver de kommande åren utan behöver snarare flexibilitet.

Vad har du för förväntningar på partnerskapet med UIC?
Vi är partner till UIC av två anledningar. Det ena är att vi tror på den modell som UIC jobbar med när det gäller att skapa utveckling och samverkan mellan universitet och entreprenörer. Den andra anledningen är att vi ser en möjlighet att skapa en relation med bolag i tidiga skeden som sedan kan bidra till att utveckla våra campusområden, som hyresgäster förstås. Det ligger helt i linje med att utveckla Kunskapssverige!

Läs mer om Akademiska Hus och UICs partner här