25 september 2017

Solcellsföretaget Save by Solar skalar upp genom Växtzon

Linus Werner och Hugo Larsson på Save by Solar

Save by Solar är ett av cirka 30 bolag som antagits till samverkansprojektet Växtzons tillväxtprogram Växtzon Accelerator, som UIC är med och driver tillsammans med åtta övriga inkubatorer och science parks. Målsättningen är att stötta bolag i östra Mellansverige så att fler kommer upp i en omsättning på 100 miljoner kronor. För Save by Solar, som ska expandera geografiskt med nya kontor och fler nyrekryteringar, kom detta mycket lägligt.

Uppsalastudenterna Linus Werner och Hugo Larsson startade solcellsföretaget Save by Solar för tre år sedan. De har utvecklat en egen algoritm som optimerar en solcellsinvestering utifrån verksamhetens faktiska elförbrukning och fastighetens fysiska förutsättningar. Då kan solcellsanläggningen byggas för att producera den el som verkligen går åt, vilket gör investeringen maximalt lönsam. Utifrån dessa beräkningar garanteras ett visst antal egenproducerade kilowattimmar och detta koncept är unikt för Save by Solar.

I dag sysselsätter bolaget tretton heltidsanställda och elva deltidsanställda. Förutom huvudkontoret i Uppsala har de också kontor i Stockholm, och etablerar nu kontor i Lund. Företaget växer och ytterligare två nya kontor ska öppnas inom kort. En strategi är att etablera kontor i universitetsstäder där de kan rekrytera duktiga studenter, och därför är också Växtzons region östra Mellansverige högintressant. När de nu har antagits till programmet Växtzon Accelerator öppnas nya dörrar och kontakter som är viktiga för företagets fortsatta expansion, och för att hitta rätt personal och kunder.

I november kommer dessutom Save by Solar att besöka Silicon Valley, en resa som har arrangerats av Växtzon. Under en vecka ska de knyta viktiga kontakter, göra studiebesök och ta del av den erfarenhet och kompetens som finns inom Vinnovas Nordic Innovation House i Palo Alto.

– Vi vill växa och vårt fokus nu är att nå fler kunder och identifiera den bästa platsen för vår fortsatta etablering. Det nätverk och den kunskap som finns inom Växtzon är viktig för oss under vår uppskalningsfas, och ger oss de pusselbitar vi behöver för att utvecklas snabbt och hållbart, säger Linus Werner, vd på Save by Solar.

Kunderna är framför allt stora kommersiella fastigheter som konsumerar el på dagen när solen lyser. Till den växande skaran kunder finns ICA Fastigheter, Himla, Willab Garden och fastighetsföretaget Castellum.

– Allt baseras på kundernas verkliga behov. Vi börjar med att räkna på förbrukningen av el och utifrån den dimensionerar vi solcellsanläggningarna. Det är unikt för oss. Vi erbjuder en helhetslösning och fixar allt arbete runtomkring en solcellsinstallation och det är också något som uppskattas, säger Linus Werner.

– Teamet bakom Save by Solar är mycket drivet och har gjort en fantastisk resa! De gör det stora jobbet, och genom Växtzon får de även tillgång till åtta inkubatorer och science parks i östra Mellansverige som gemensamt arbetar för att ge företaget den tillväxtinjektion de behöver för att öka sin omsättning avsevärt, säger Michael Camitz på företagsinkubatorn UIC och projektledare inom Växtzon.

För mer information, vänligen kontakta:
Linus Werner, vd och medgrundare
Save by Solar
Tel: 073-511 8946
E-post: linus.werner@savebysolar.se

Stina Thor, Marketing & Communications Manager
Uppsala Innovation Centre / Växtzon
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Växtzon
Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro samverkar för att fler företag ska växa och nå en omsättning på 100 miljoner kronor. De företag som drar nytta av Växtzon ges tillgång till alla nio parters kunskap, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp sina verksamheter. I projektet ingår Create Business Incubator, Inkubera, Munktell Science Park, Norrköping Science Park, Science Park Mjärdevi, Strängnäs Business Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster och Västerås Science Park.  www.växtzon.se