Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

ILYA Pharma tar in 4,5 Mkr

Evelina Vågesjö, vd på ILYA Pharma

ILYA Pharma genomför UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Prep och har nu gjort sin första privata emission på 4,5 miljoner kronor. De får också nya ägare med erfarenhet från life science- och läkemedelsindustrin.

ILYA Pharma har tagit fram en teknologiplattform där mjölksyrabakterier används för att leverera humana proteiner som driver på läkning av sår i huden och även i mag-tarmkanalen.

För fem år sedan upptäckte hon tillsammans med Mia Phillipson, professor i fysiologi vid Uppsala universitet, och docent Stefan Roos, forskare inom mikrobiologi vid SLU, en möjlig läkemedelskandidat för snabbare sårläkning. Nu ska de lovande bakterierna testas kliniskt i fas-1.

– Vi har stora förhoppningar med de här bakterierna. Sår är en utmaning och ett stort problem för hela sjukvården och kostar enorma summor. Kan vi få sår att läka snabbare kan det även minska lidande och infektionsrisk för alla med stora eller kroniska sår, säger Evelina Vågesjö, vd på ILYA Pharma.

Förhoppningen är en accelererad läkeprocess med 80 procent, och en betydligt minskad antibiotikaanvändning. Nu inleds ett paket med säkerhetsstudier i större djur och industrialisering av produktionsprocessen. Emissionen på 4,5 miljoner svenska kronor är den första i en serie av tre för att nå klinisk data av den första läkemedelskandidaten.

– Nu ökar vi farten och stärker bolaget med sex nya ägare – alla med gedigen kunskap och lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling och av Life Science-branschen. Det nätverk och den know-how vi nu får tillgång till är mycket värdefullt när ILYA Pharma nu går in i nästa fas, säger Göran Beijer, styrelseordförande i ILYA Pharma.

ILYA Pharma ingår i dag i UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Prep och har tidigare genomfört programmen UIC Business Start och UIC Business Lab.