Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Nya alumner – Kontigo Care och iCellate Medical

Henrik Nordlindh och Maria Winkvist från Kontigo Care tog tillsammans med Pelle Redare på iCellate Medical emot diplom i samband med att företagen utsågs till UIC alumner på UIC-dagen. Foto Johan Wahlgren

Kontigo Care från Uppsala och medicinteknikföretaget iCellate Medical från Solna har nu gjort exit från UIC. De har slutfört UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator och har fått stöd på vägen av UIC och UICs affärscoacher från näringslivet. Bolagen har dessutom utsetts till UIC alumn av UICs styrelse.

UICs nya alumnföretag diplomerades traditionsenligt på UIC-dagen den 31 augusti som samlade cirka 250 startups, entreprenörer samt investerare, politiker och aktörer inom näringsliv och universitet.

‒ Kontigo Care och iCellate Medical är två spännande företag som vi har fått följa och vägleda under tre år i affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator. Båda bolagen har utvecklats mycket bra och vi har tillsammans med våra UIC-partner och affärscoacher från näringslivet arbetat tillsammans för att företagen ska minska riskerna i tidigt skede och växa på ett framgångsrikt sätt. Som alumnbolag kommer de att fortsätta vara en viktig del i vårt nätverk, vilket inte minst kan komma nya UIC-bolag till nytta, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

Kontigo Care utvecklar och levererar ehälsolösningar för en framgångsrik och kostnadseffektiv beroendevård. Baserat på avancerad mjukvara möjliggör Kontigo Cares ehälsoplattform diagnos, individanpassad vård och prediktion av beroendesjukdomar. Kunderna finns främst i offentlig sektor och företaget har i dag avtal med 51 kommuner i Sverige. Kontigo Care är listat på Nasdaq First North.

iCellate Medical utvecklar och erbjuder medicintekniska produkter och relaterade tjänster inom cancerdiagnostik. Ur ett blodprov kan iCellate med hög noggrannhet isolera cirkulerande tumörceller, CTC, genom vilka cancer sprids från primärtumör till metastas. Med hjälp av vidare analyser, såsom sekvensering, kommer iCellate inom kort även kunna hjälpa till med att styra behandlingen.

 Kontigo Care har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn UIC i programmen UIC Business Startup och UIC Business Accelerator. iCellate Medical har fått affärsutvecklingsstöd genom programmet UIC Business Accelerator.