Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC Business Lab på KI

UIC och KI Innovations har startat ett samarbete som syftar till att ge startup-stöd till projekt och bolag inom KI Innovations inkubator DRIVE. Nu startar UIC affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Lab hos KI som ger deltagarna kunskap om hur man driver bolag, expanderar sitt nätverk och vässar sin affärsplan.

Totalt sex projekt och bolag inom KI Innovations får nu stöd i sin affärsutveckling genom UIC:s affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab som hålls på Karolinska Institutets campus i Solna. Programmet ger både inspiration och guidning i finansieringsfrågor vilket kortar tiden till marknad samt ökar konkurrenskraften och överlevnadsgraden. Deltagarna arbetar även med att ta fram en affärs- och genomförandeplan, och får träna i att presentera affärsidén för exempelvis framtida investerare.

– Vi ser väldigt positivt på intresset för samarbete och utbyte av kunskap bland inkubatorerna, säger Lilian Wikström, vd på KI Innovations. Vi gläds över att få erbjuda detta unika affärsutvecklingsprogram även för våra bolag och projekt och vi ser fram emot samarbeten även i framtiden.

– Vi ser mycket fram emot vår första omgång av UIC Business Lab. Vårt mål på KI Innovations är att även i fortsättningen kunna erbjuda programmet till våra projekt och bolag i inkubatorn DRIVE, säger Ethel Luvall, projektledare på KI Innovations.

UIC Business Lab består av seminarier och workshops som sträcker sig över en period på 3-4 månader. UIC genomför sina affärsutvecklingsprogram i nära samarbete med UIC:s partner inom näringslivet, vilka bidrar till bolagens utveckling i form av exempelvis seminarier och individuell rådgivning.

– Vi har ett bra samarbete med KI Innovations sedan tidigare, och är glada över att nu få möjlighet att ge affärsutvecklingsstöd till spännande projekt och bolag som finns inom KI Innovations. Vi ser en stor vinn-vinn-möjlighet i vårt samarbete, säger Per Bengtsson, vd på UIC.


De företag och projekt inom KI Innovations som deltar på UIC Business Lab är:

AD Diagnostics – Utvecklar metoden ELLA för att analysera glykanbiomarkörer som speglar tidig neurodegeneration och möjliggör tidig detektion av Alzheimers sjukdom.

Attgeno AB – Utveckling av en ny behandling för akut högt tryck i lungan i samband med stor hjärtkirurgi med syfte att minska risken för hjärtsvikt och dödlig utgång.

Doublestrand Bioinformatics AB – Specialiserade på avancerad dataanalys, datavisualisering och strukturerade dataflöden för kunder inom life science-sektorn.

Medituner AB – Utvecklar ett patentsökt system som sammankopplar patienter med sjukvård för förbättrad diagnostik, monitorering och egenvård av andningssjukdomar.

Prognostix AB – Erbjuder PATHFX, ett adaptivt kliniskt beslutsstöd som underlättar en skräddarsydd kirurgisk behandling av patienter med skelettmetastaser genom att prognostisera patientens överlevnad.

Running Cell – Utvecklar en kompakt och prisvärd automatiserad enhet som erbjuder cellodlingsfunktioner på litet utrymme. Målet är att minska mängden plastavfall som genereras i cellodlingslaboratorier.