28 september 2017

Tolv nya affärsidéer tar plats i UIC Business Startup

Robotdrönare, automatiserad växtproduktion och e-hälsolösningar är några av de produkter som tolv nya startups i företagsinkubatorn UIC erbjuder. Under hösten kommer de att arbeta med att verifiera att affärsidén har marknadspotential genom affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Startup.

Nitton personer fördelat på tolv projekt och företag har nu blivit antagna till UIC Business Startup som gör det möjligt att gå från affärsidé till kund på tre månader. UIC Business Startup genomförs tre gånger per år och hittills i år har 39 startups utvecklat sina affärsidéer genom programmet.

– Det är som vanligt en stor bredd på affärsidéerna, vilket ger en bra dynamik. Några är redan aktiebolag medan andra fortfarande är i projektform. Gemensamt för dem är att de har en unik affärsidé som de vill få ut på marknaden och behöver få verktyg för att säkerställa att det finns köpande kunder, säger Lars Dahlbom, programansvarig för UIC Business Startup på företagsinkubatorn UIC.

UIC Business Startup pågår i tre månader och erbjuder kunskap, vägledning och nätverk som krävs för att snabbt komma ut på marknaden. Deltagarna får bland annat stöd från ett tjugotal UIC-partner inom näringslivet som stöttar bolagen i arbetet med att utvecklas snabbt och undvika fallgropar på vägen mot framgång.

Lista på startup-bolag i årets tredje omgång av UIC Business Startup:

Afyasparks – Designar och utvecklar e-hälsolösningar i nära samarbete med slutanvändare, dvs patienter och sjukvården.

Agri Drobots – Utvecklar luftburna robotdrönare för precisionsjordbruk. Möjliggör optimering av resurser och lägre kostnader i spannmålsproduktionen.

Bitroot – Ett automatiseringssystem som övervakar och datoriserar stor del av tillväxtprocessen hos plantor för att öka effektiviteten i växthus.

Bodani AB – Digital tjänst för roligare och enklare sätt att identifiera och lära sig mer om naturen.

Castlebay Group AB – Leptal är ett datorfodralsvarumärke för passionerade datoranvändare runt om i världen.

Drupps AB – Utveckling av teknologi och produkter för effektiv och billig produktion av dricksvatten direkt från luften.

ES-Medical AB – Automatisk process för desinfektion och sköljning av prober i Y-rör för att hjälpa sjukvården att upprätthålla hygieniska krav och hindra smittöverföring mellan patienter.

Gastro cover – Ett skydd som man placerar i bleck (långpannor) på restauranger för att inte maten ska bränna fast, vilket spar mycket tid per bleck för diskaren samt vatten och diskmedel.

Interaktivt Lärande i Vasastan AB  Vård- och omsorgskurser via digital utbildningsplattform.

Optima Planta Sweden AB – Automatiserad växtproduktion med tekniken aeroponik. Producerar växter utan jord, solljus eller bekämpningsmedel – vertikalt, lokalt och året runt oavsett väder eller årstid.

Q-bot – En chatbot för att underlätta kommunikation mellan patienter och mottagningar och påminna om tider. Allt för att minska antal uteblivna besök.

Sanitation360 – Erbjuder en lösning som omvandlar mänskligt urin till torrt material som sedan lätt kan transporteras och återföras till näringskedjan som växtnäring.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se