4 oktober 2017

UIC och KI Innovations i nytt samarbete – startup-program för projekt och bolag inom KI

Från vänster: Pedro Réu, Running Cell, Lars Tjernberg, AD Diagnostics, Charlotte Edenius, Attgeno och Peter Sommer på Medituner.

Företagsinkubatorn UIC och KI Innovations har startat ett samarbete som syftar till att ge startup-stöd till projekt och bolag inom KI Innovations inkubator DRIVE. Nu startar UIC affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Lab hos KI som ger deltagarna kunskap om hur man driver bolag, expanderar sitt nätverk och vässar sin affärsplan.

Totalt sex projekt och bolag inom KI Innovations får nu stöd i sin affärsutveckling genom UIC:s affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab som hålls på Karolinska Institutets campus i Solna. Programmet ger både inspiration och guidning i finansieringsfrågor vilket kortar tiden till marknad samt ökar konkurrenskraften och överlevnadsgraden. Deltagarna arbetar även med att ta fram en affärs- och genomförandeplan, och får träna i att presentera affärsidén för exempelvis framtida investerare.

– Vi ser väldigt positivt på intresset för samarbete och utbyte av kunskap bland inkubatorerna, säger Lilian Wikström, vd på KI Innovations. Vi gläds över att få erbjuda detta unika affärsutvecklingsprogram även för våra bolag och projekt och vi ser fram emot samarbeten även i framtiden.

– Vi ser mycket fram emot vår första omgång av UIC Business Lab. Vårt mål på KI Innovations är att även i fortsättningen kunna erbjuda programmet till våra projekt och bolag i inkubatorn DRIVE, säger Ethel Luvall, projektledare på KI Innovations.

UIC Business Lab består av seminarier och workshops som sträcker sig över en period på tre månader. UIC genomför sina affärsutvecklingsprogram i nära samarbete med UIC:s partner inom näringslivet, vilka bidrar till bolagens utveckling i form av exempelvis seminarier och individuell rådgivning.

– Vi har ett bra samarbete med KI Innovations sedan tidigare, och är glada över att nu få möjlighet att ge affärsutvecklingsstöd till spännande projekt och bolag som finns inom KI Innovations. Vi ser en stor vinn-vinn-möjlighet i vårt samarbete, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

De företag och projekt inom KI Innovations som deltar på UIC Business Lab är:

AD Diagnostics – Utvecklar metoden ELLA för att analysera glykanbiomarkörer som speglar tidig neurodegeneration och möjliggör tidig detektion av Alzheimers sjukdom.

Attgeno AB – Utveckling av en ny behandling för akut högt tryck i lungan i samband med stor hjärtkirurgi med syfte att minska risken för hjärtsvikt och dödlig utgång.

Doublestrand Bioinformatics AB – Specialiserade på avancerad dataanalys, datavisualisering och strukturerade dataflöden för kunder inom life science-sektorn.

Medituner AB – Utvecklar ett patentsökt system som sammankopplar patienter med sjukvård för förbättrad diagnostik, monitorering och egenvård av andningssjukdomar.

Prognostix AB – Erbjuder PATHFX, ett adaptivt kliniskt beslutsstöd som underlättar en skräddarsydd kirurgisk behandling av patienter med skelettmetastaser genom att prognostisera patientens överlevnad.

Running Cell – Utvecklar en kompakt och prisvärd automatiserad enhet som erbjuder cellodlingsfunktioner på litet utrymme. Målet är att minska mängden plastavfall som genereras i cellodlingslaboratorier.

För mer information:
Ethel Luvall, projektledare
KI Innovations
Tel: 070-591 01 51
E-post: ethel.luvall@kiinnovations.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om KI Innovations
KI Innovations är en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Om UIC
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se