9 oktober 2017

Från biofiber till smart klocka i UIC Business Lab

Nytt alternativ till fossilbaserad plast, ett digitalt kommunikations- och dokumentationsverktyg för hästägare och veterinär samt framställning av ekologisk malt. Detta är några av de produkter som sex nya projekt och startups i företagsinkubatorn UIC erbjuder.

Under hösten kommer sex startups att arbeta med att vässa sin affärsplan och få insikter i vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation genom affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Lab.

Nio personer fördelat på sex projekt och företag har nu blivit antagna till höstens UIC Business Lab i Uppsala. UIC Business Lab genomförs tre gånger per år och hittills i år har 20 startups utvecklat sina affärsidéer genom programmet.

UIC Business Lab pågår i tre månader och syftar till att stärka den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. Affärsutvecklingsprogrammet ger ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. Deltagarna får bland annat stöd från ett tjugotal UIC-partner inom näringslivet som stöttar bolagen i arbetet med att utvecklas snabbt och undvika fallgropar på vägen mot framgång.

Lista på startup-bolag som antagits till höstens omgång av UIC Business Lab i Uppsala:

Antibiotikanivåer
Utvecklar ett nytt biosensorbaserat system som möjliggör mätningar av de fria koncentrationerna av antibiotika eller antimykotika i blodprover från en patient under behandling.

Basu & Fichtel
Designar och utvecklar nya koncept, en smart klocka, inom digital fashion och IoT.

Anatycan
Syftar till att få fram ett nytt läkemedel för behandling av visa cancerformer. Produkten består av en proprietär målsökande antikropp som har tagits fram i projektet.

preVet AB
Ett kvalitetssäkringssystem för hästägare och veterinärer.

Biofiber Tech Sweden AB
Utvecklar och erbjuder tekniklösningar för tillverkning av träfiberbaserad biokomposit för att ersätta fossilbaserad plast för applikationer inom hushållsprodukter och förpackningar.

L. Gårdenborg AB
Framställning av ekologisk och närproducerad malt.


För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se