19 oktober 2017

Rapport: Förbättrad nykterhet efter behandling med mobilapp

Under våren har 35 personer i fyra kommuner i östra Mellansverige ingått i en hälsostudie med personer som behandlats för alkoholmissbruk. Patienterna har under studien fått hjälp att bibehålla nykterheten genom dagliga nykterhetstester via mobilen på hemmaplan. Samtidigt har vårdgivare, familj och medberoende kunnat följa resultaten. Studien visade på en förbättrad hälsa hos patienterna, och även en hälsoekonomisk vinst då en nykter dag kostade kommunen 143 kronor per patient.

Växtzon är ett samverkansprojekt som drivs av nio inkubatorer och science parks i östra Mellansverige. Under våren genomförde Växtzon en hälsostudie där patienter som behandlats för alkoholmissbruk fick göra dagliga blåstester via en mobilapp med tillhörande alkoholmätare under fem månader. De fick också regelbundet besvara frågor kring hur de mådde för stunden.

Patienternas vårdgivare kunde löpande ta del av nykterhetsresultaten, och kunde också skräddarsy behandlingen baserat på verkliga resultat och inte på veckovisa uppgifter från patienten. Resultaten rapporterades också i många fall till arbetsgivare, patientens familj och andra medberoende om patienten så önskade. Den tekniska plattformen, TripleA, är klassad av Läkemedelsverket som en godkänd medicinteknisk produkt.

Trots den korta behandlingstiden på fem månader visade patienterna en genomsnittlig förbättring av sin hälsa när det gällde kontroll över sitt alkoholberoende, sin psykiska och fysiska hälsa, relationen med familj och möjligheten att leva ett gott och värdigt liv.

Under studien gjordes också en hälsoekonomisk beräkning där det fastslogs att en nykter dag under projekttiden kostat kommunen 143 kronor per dag, vilket kan ställas mot kostnader för behandlingshemsvistelser, avgiftningar och omhändertagande av barn som uppgår till tusentals kronor per dygn.

– Resultatet av hälsostudien är positivt, vilket är glädjande. Även möjligheten för patienter med alkoholberoende att kunna visa för omvärlden att de håller sig nykter har tagits emot väl. Att kunna göra regelbundna nykterhetstester var som helst med mobilen ger dem både en frihet, men också en motivation att hålla sig nykter, säger Peter Funning på företagsinkubatorn UIC och projektledare för Växtzons hälsostudie.

Bakom plattformen TripleA står e-hälsoföretaget Kontigo Care (publ) som utvecklar mobila ehälso- och AI-verktyg för beroendevården som underlättar behandling av alkoholism och spelmissbruk.

Ladda ner hälsorapporten ”Värdet av en nykter dag”

Se Kontigo Cares pressmeddelande där rapporten från hälsostudien presenteras

Se inslag om TripleA på TV4 Nyhetsmorgon

För mer information, vänligen kontakta:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre / Växtzon
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Maria Winkvist, produktchef
Kontigo Care
Tel: 018-410 88 80
E-post: maria.winkvist@kontigocare.com

Om Växtzon
Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro samverkar för att fler företag ska växa och nå en omsättning på 100 miljoner kronor. De företag som drar nytta av Växtzon ges tillgång till alla nio parters kunskap, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp sina verksamheter. I projektet ingår Create Business Incubator, Inkubera, Munktell Science Park, Norrköping Science Park, Science Park Mjärdevi, Strängnäs Business Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster och Västerås Science Park. Växtzon är ett regionalfondsprojekt finansierat av EU:s strukturfond genom Tillväxtverket.  www.växtzon.se

Om Kontigo Care (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (eHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB. www.kontigocare.com