1 december 2017

Ilya Pharma vinner 30 miljoner kronor

Evelina Vågesjö, medgrundare och vd på Ilya Pharma. Foto: Martina Sjaunja

Uppsalabolaget Ilya Pharma tilldelas 2,99 miljoner EUR (cirka 30 miljoner SEK) från EU-kommissionen i tuff internationell konkurrens. Bolaget som utvecklar nästa generations biologiska läkemedel för behandling av sår i hud och slemhinnor har nu finansieringen säkrad för att nå kliniska data med sin nya läkemedelskandidat.

– Det här är fantastiska nyheter! Det är mycket pengar, och viktiga pengar. Vi är många som är glada här. Detta är ett av de bästa tecknen på att vi gör helt rätt saker och har samlat ett team med precis rätt expertis kring vår nya teknologi, säger Evelina Vågesjö, vd och en av grundarna till Ilya Pharma.

Med över 20 000 ansökningar är konkurrensen stenhård om finansiering från Horizon2020 SME fas II och det är få som beviljas pengar, endast 6 procent av ansökningarna. Innovationsprojekten som väljs ut av EU-kommissionen ska ha potential att förändra konkurrensförhållandena på en marknad, och vara ”potentially disruptive”. Anslag ges till SME-företag, det vill säga bolag med färre än 250 anställda, med stark tillväxtpotential och med ambition att blir världsledande inom sitt område.

– Det är vår strategi att på ett smart sätt kombinera vetenskap, ett stort medicinskt behov och affären. Hur vi gör detta är unikt och det är det vi fått utdelning för. Ilya Pharma som grundades 2016 är ett väldigt ungt bolag jämfört med andra bolagen som tilldelats medel i samma program. Målen nås tack vare ett fantastiskt team och nätverk där vi tagit en fantastisk forskningsupptäckt till en innovativ teknologi och vidare till en ny typ av läkemedel, som helt klart förändrar hur myndigheter och industri tänker kring biologiska läkemedel och har god potential att förändra hur sår behandlas i vården, till att börja med, säger Evelina Vågesjö, som också var en av de tre forskare som upptäckte en ny mekanism i sårläkning 2012.

Både stora och kroniska sår är ett  olöst problem för hela sjukvården, och som slukar resurser och kräver stora vårdinsatser. Med Ilya Pharmas nya teknologi är förhoppningen en accelererad läkeprocess med 80 procent, och en betydligt minskad antibiotikaanvändning. Minskat lidande och minskad infektionsrisk för alla med stora eller kroniska sår är andra viktiga målsättningar tillsammans med minskad spridning av antibiotikaresistens.

– Nu verifieras säkerhet och effekt i stordjur. Parallellt kör vi industriell produktion och sen startar den första kliniska studien som är en viktig milstolpe i kommersialiseringen. Det är mycket vi ska hinna under projekttiden på 18 månader. Så nu är det bara att växla upp tempot och leverera, som vi är vana vid, skrattar en mycket nöjd Evelina Vågesjö.

Ilya Pharma har fått affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn UICs program UIC Business Start, UIC Business Lab och UIC Business Prep.

För mer information, vänligen kontakta:
Evelina Vågesjö, vd
ILYA Pharma
Mobil: +46 (0) 70-636 64 94
E-post: evelina.vagesjo@ilyapharma.se
www.ilyapharma.se

Om Horizon 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation
Horizon 2020 är det största av EU:s forsknings- och innovationsprogram någonsin med nära 80 miljarder Euro i bidrag tillgängliga över 7 år (2014 till 2020). Programmet lovar fler genombrott, upptäckter och världsnyheter genom att ta bra idéer från laboratoriet till marknaden. Målet är att se till att Europa producerar världsledande forskning, tar bort hinder för innovation och gör det lättare för de offentliga och privata sektorerna att arbeta tillsammans när det gäller att leverera innovation. SME Instrument riktar sig till små och medelstora företag och gör det möjligt att söka finansiering som enskilt företag. För mer information om Horizon 2020, se https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/.

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till startups, entreprenörer, forskare, idébärare och företagare med unika affärsidéer och som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se