20 december 2017

Monica Hedberg ny programchef och acceleratoransvarig på UIC

 


Monica Hedberg är ny programchef på UIC och kommer även att ansvara för affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator för bolag i stark och internationell tillväxtfas.

Företagsinkubatorn UIC, Uppsala Innovation Centre, stärker nu verksamheten med Monica Hedberg som har en gedigen bakgrund som bland annat investerare, företagare och från flertalet styrelseuppdrag.

Monica Hedberg kommer att vara ansvarig för UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator för företag i en stark och internationell tillväxtfas. Hon kommer även att som programchef ha ett övergripande ansvar för UICs alla program, från idé- till acceleratorfas.

Monica har en bakgrund som investerare i olika faser och har ett stort nätverk bland företag och investerare i Sverige och även internationellt. Monica har, och har haft, flera olika typer av styrelse- och förtroendeuppdrag, exempelvis inom medtech- och it-branschen. Hon är medlem i entreprenörnätverket Founders Alliance internationella grupp som arbetar för att skapa affärsutbyten, möjliggöra kompetensväxling och investeringsmöjligheter mellan Sverige och andra länder.

Monica har drivit upp flera egna verksamheter, exempelvis Tibble Gård och Ungdomshem AB med fem vårdenheter. 2007 blev hon vald till Årets kvinnliga företagare i Uppsala län. Hon driver också utbildningsföretaget Asynjor Invest för kvinnor vill bli investerare. Syftet är att öka andelen kvinnor som ägare i företag för att snabbare uppnå mer jämställda styrelser.

– Monica har ett stort kontaktnät och även värdefulla erfarenheter som investerare, företagare och från mångårigt styrelsearbete. Detta kommer att vara en stor tillgång för företag och projekt som ingår i UICs affärsutvecklingsprogram, och särskilt de som ingår i programmet UIC Business Accelerator som Monica kommer att ansvara för. Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Monica till oss på UIC, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

Monica Hedberg tillträdde tjänsten den 11 december.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
UIC (Uppsala Innovation Centre)
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Monica Hedberg, programchef och programansvarig för UIC Business Accelerator
UIC (Uppsala Innovation Centre)
Tel: 072-160 50 40
E-post: monica.hedberg@uic.se

Om UIC

UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se