Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC Startup Bootcamp i Uppsala och Södertälje

UIC Startup Bootcamp i Uppsala

I samband med Global Entrepreneurship Week i november genomförde UIC en UIC Startup Bootcamp för nya startups  eller idébärare i Uppsala respektive Södertälje.

Under en halv dag fick deltagarna komma igång med att utveckla sin affärsidé i praktiken genom Lean Startup, exempelvis genom att identifiera värdet för kunden, kanaler och möjliga intäktsmodeller.

UIC Startup Bootcamp i Södertälje

Dagens fokus låg på att identifiera värdet för kunden och vilka kanaler som kan användas. Dessutom arbetade deltagarna med möjliga intäktsmodeller. Affärsutvecklare från UIC finns med som bollplank!

Om Global Entrepreneurship Week
Under Global Entrepreneurship Week (GEW) medverkade mer än 170 länder för att lyfta fram betydelsen av entreprenörskap och innovation. 2017 genomfördes GEW 13-19 november men hela november räknades in i GEW-perioden.