19 januari 2018

Boardie och F&A Forecasting vann Nordeas resestipendium 2018

Boardie och F&A Forecasting vann Nordeas resestipendium 2018. Från vänster: Per Svensson, Nordea, Erik Englund, Boardie, David Fagersand, F&A Forecasting och Johan Cederholm på Nordea.

Uppsalaföretagen Boardie och F&A Forecasting har tilldelats Nordeas resestipendium. Stipendierna på 25 000 kronor vardera delas årligen ut till två UIC-bolag och är öronmärkta för en affärsresa som gagnar företagets utveckling och tillväxt. Priset delades ut av företagsinkubatorn UICs partner Nordea i samband med UICs julgransplundring den 18 januari som samlade cirka 120 personer.

– Att tidigt knyta internationella kontakter är ofta avgörande för ett företags utveckling och överlevnad. Resor är dessvärre ofta kostsamma och det kan vara svårt för unga företag att avsätta medel för denna typ av affärsresor. Nordeas resestipendier ges därför till UIC-bolag som står inför en affärsresa som kan vara en av nycklarna till företagets framgångar, säger Monica Hedberg, programchef på UIC och stipendiejuryns ordförande.

Boardie, Uppsala, utvecklar en ankarlift som gör liftfärden bekvämare för skid- och snowboardåkare, samtidigt som den även erbjuder möjlighet till reklamintäkter för skidanläggningen. Boardie har nyligen tilldelats priset Bästa vinterprodukt 2018 av ISPO Brandnew som är världens största tävling för startups inom sportprodukter. Med hjälp av Nordeas resestipendium kommer Boardie att resa till Grenoble, Frankrike. Där ska de närvara under Mountain Planet 2018, International Mountain Development Fair, världens största mässa för skidanläggningar och dess leverantörer. Syftet med resan är att bygga medvetenhet kring varumärket internationellt och hitta nyckelkunder.

F&A Forecasting, Uppsala, utvecklar mjukvaran Indicio för analys och prognostisering av interna variabler som försäljning, lagernivåer och efterfrågan. Indicio används också vid externa variabler såsom råvarupriser, valutakurser och räntenivåer för praktisk användning inom risk management, strategiskt inköp, budgetering och hedging i industri och banksektor. Nordeas resestipendium kommer ge företaget möjlighet att undersöka den internationella marknaden närmare och besöka dataleverantörer.

– Vi vill gärna kunna göra det möjligt för morgondagens tillväxtföretag att knyta viktiga kontakter internationellt. Som partner till UIC kan vi genom Nordeas resestipendium ge två spännande bolag ett tillskott, som gör det möjligt för dem att genomföra en avgörande affärsresa, säger Per Svensson, kontorschef på Nordea Bank.

För mer information:
Erik Englund
Boardie
Tel: 073-643 96 16
E-post: erik.englund@boardie.se
www.boardie.se

David Fagersand
F&A Forecasting
Tel: 070-546 43 36
E-post: david.fagersand@faforecasting.com
www.faforecasting.com

Per Svensson, kontorschef
Nordea Bank, Företagskontoret Uppland
Tel: 070-692 11 01
E-post: per.svensson@nordea.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se