7 februari 2018

Tre UIC-bolag vann näringslivspriset Bona Postulata

Näringslivspriset Bona Postulata delas varje år ut till tio uppländska företag med stor tillväxtpotential. I år är tre av de tio vinnande bolagen UIC-bolag: Ilya Pharma, Deversify och Resorbable Devices.

Bona Postulata är ett näringslivspris som vill uppmuntra Uppsalaföretag med stark tillväxtpotential. Bakom priset står 15 välkända företag och näringslivsorganisationer i Uppsala län. Priset ger de vinnande företagen kvalificerad utbildning och mentorer för att ytterligare stärka deltagarnas företagarkompetens.

De vinnande UIC-bolagen är:

Ilya Pharma
Ilya Pharma utvecklar nästa generations biologiska läkemedel för behandling av sår i hud och slemhinnor.
www.ilyapharma.se

Deversify
Deversify identifierar innovationer och idéer för prototyputveckling inom mobil hälsa. Via licensöverenskommelser erbjuds produkter till aktörer inom branschen som vidaredistribuerar till sjukvård och konsument.
www.deversify.com

Resorbable Devices
Resorbable Devices utvecklar bioresorberbara implantat som möjliggör enklare, säkrare och snabbare kirurgi.
www.ligatie.com

Företagen får, eller har fått stöd, i sin affärsutveckling genom UICs affärsutvecklingsprogram.

Tidigare UIC-bolag bland vinnarna är Immuneed och Inossia.

Övriga vinnare av Bona Postulata 2018 är: Elvelyckan, Anders Lööw Måleri, CTC Clinical Services, Storage 365 och Schotte Systems.

Bakom priset står: Advokatfirman Lindahl, BRANN, Eklundshof, Företagarna Uppsala, Handelskammaren i Uppsala län, Kinnarps, Matador kommunikation, Mediehuset UNT, MIAB Förvaltning, Nordea, PwC, Relation, Salgado, SLU Holding, Uppsala kommun.

Läs mer om Bona Postulata på www.bonapostulata.se

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se