21 februari 2018

Pharem Biotech och Salipro Biotech till Prins Daniels mentorprogram

Kollage: IVA

Femton unga entreprenörer har antagits till mentorprogrammet inom IVAs projekt Prins Daniels Fellowship. I det tvååriga programmet har bolagen, varav två är UIC-bolag, möjlighet att utveckla sina företag tillsammans med en mentor handplockad från det svenska näringslivet.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, projekt Prins Daniels Fellowship, har startat en tredje omgång av mentorprogrammet för unga entreprenörer. Prins Daniels Fellowship och Entreprenörsprogram ska inspirera unga människor till entreprenörskap och syftar till att stimulera tillväxt hos unga företag.

I mentorprogrammet får ett antal utvalda drivna entreprenörer möjlighet att under två år få stöd och hjälp att utveckla sitt företag av en handplockad mentor från det svenska näringslivet.

Femton unga entreprenörer i elva företag har antagits och två av dessa företag har fått stöd i sin affärsutveckling genom UIC, det vill säga Pharem Biotech och Salipro Biotech.

De elva företagen har valts ut av Prins Daniels Fellowships styrgrupp i samarbete med projektets finansiärer SEB, Nordea, Handelsbanken och Swedbank.

Pharem Biotech – Martin Ryen och Christian Ryen
Mentor: Håkan Lundstedt, Synsam
Utvecklar produkter för att avlägsna miljöfarliga organiska föroreningar med hjälp av enzymer. Skapar hållbara lösningar för industriell avloppsrening, kommunala vattenreningsanläggningar samt produkter för hushållsbruk.

Salipro Biotech – Jens Frauenfeld
Mentor: Anders Ekblom, oberoende styrelseledamot
Har utvecklat en revolutionerande teknik där så kallade nanomembranpartiklar som möjliggör snabbare och effektivare utveckling av nya läkemedel.

IVAs pressmeddelande och hela listan på alla antagna finns att läsa på www.iva.se.

Pharem Biotech och Salipro Biotech får stöd i sin affärsutveckling genom företagsinkubatorn UICs program UIC Business Accelerator.

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se