27 februari 2018

Impilo investerar 11,5 miljoner dollar i Cavidi

Cavidi är ett Uppsalabaserat diagnostikbolag som fokuserar på diagnostisering av HIV-virusnivåer i blodplasma. Bolaget har utvecklat en ny helt automatiserad plattform för att mäta virusnivåer. Med plattformen Ziva siktar Cavidi på att möta behovet för kostnadseffektiva kontroller i länder med hög sjukdomsbörda.

Investeringsföretaget Impilo satsar nu 11,5 miljoner dollar i Cavidi, vilket till stor del kommer att finansiera lanseringen av Ziva.

Impilo är ett investeringsföretag som är helt inriktat på investeringar i nordiska företag verksamma inom läkemedel, medicinsk teknik, vårdtjänster och andra hälsorelaterade verksamheter. Impilos utgångspunkt är att portföljbolagen måste bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling för att bli långsiktigt framgångsrika.

Cavidi har fått stöd i sin affärsutveckling genom företagsinkubatorn UICs program UIC Business Accelerator och ingår i dag i UIC Alumni.

Cavidis pressmeddelande finns att läsa här.
För mer information
John Reisky de Dubnic, vd
Cavidi
E-post: john.reisky@cavidi.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling i kategorin World Top Business Incubator – Affiliated with University 17/18. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se