21 mars 2018

UIC och STUNS Energi i pilot med Energimyndigheten för fler energiinnovationer

UIC är en av åtta innovationsmiljöer som ingår i Energimyndighetens nya pilotsatsning för att öka antalet energiinnovationer i Sverige. UIC kommer att delta i satsningen tillsammans med STUNS Energi för att bidra till att fler energismarta lösningar kommer ut på marknaden.

Energimyndigheten startar nu en pilotsatsning för att få ut fler lösningar med energirelevans på marknaden genom en kombination av affärsutvecklingssupport och insatser av relevans för bolagen. Piloten pågår i ett år, med ytterligare två år som förlängning.

Företagsinkubatorn UIC (Uppsala Innovation Centre) ingår som en av åtta aktörer som nu antagits till pilotsatsningen tillsammans med STUNS Energi som medsökande och projektansvarig. Även Uppsala universitet Innovation och SLU Holding deltar i satsningen.

Genom Energimyndighetens satsning kommer UIC att kunna kombinera sina affärsutvecklingsprogram med STUNS Energis spetskompetens inom kundnära testbäddar för att stödja startups med potentiella energiinnovationer. I dag har 24 procent av företag och projekt inom UIC en affärsidé inom området teknik eller miljöteknik, och genom samarbetet kommer dessa att kunna testa och utveckla nya energilösningar genom STUNS Energis testbäddar. Uppsala universitet Innovation och SLU Holding kommer att utgöra en viktig del genom att fånga upp nya kommersialiserbara affärsidéer inom energiteknik från universitetsmiljön som kan resultera i nya företag och projekt.

– Det här samarbetet mellan Energimyndigheten och Uppsalas innovationsmiljöer är viktigt för en växande stad som Uppsala. Att tillsammans arbeta för att fler företag med nya energilösningar kan utvecklas är något som både gynnar näringsliv och miljö på ett smart sätt, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun.

STUNS Energi, som kommer att ta rollen som projektansvarig, arbetar i skärningspunkten mellan universitet, näringsliv och samhälle. Deras testbäddar fungerar som potentiella förstakunder till entreprenörer, nya företag och etablerade företag med tyngdpunkt inom energiområdet.

UICs samarbete med STUNS Energi, UU Innovation och SLU Holding uppfyller också Energimyndighetens mål att genom piloten bygga upp en metodik för lärande och utveckling mellan innovationsmiljöer som leder till ökad samverkan och kraftsamling kring energi och klimatfrågor.

De innovationsmiljöer som ingår i Energimyndighetens pilotsatsning är Create Business Incubator, Blekinge Business Incubator, KTH Innovation, Johanneberg Science Park, Ideon Science Park, Science Park Mjärdevi, Skellefteå Science City och UIC (Uppsala Innovation Centre).

Läs Energimyndighetens pressmeddelande här

För mer information
Emma Ytterström, projektledare
UIC/STUNS Energi
Tel: 0703-86 77 17
E-post: emma.ytterstrom@stuns.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 3324
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling i kategorin World Top Business Incubator – Affiliated with University 17/18. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se

Om STUNS Energi
STUNS Energis arbete bygger på dialog och samarbete med olika parter i och utanför Uppsala. De är ett projekt inom Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) och har genom stiftelsen ett brett stöd och kontaktnät i regionen. Genom att stödja innovationer och entreprenörskap samt driva projekt i skärningspunkten mellan universitet, näringsliv och samhälle bidrar STUNS Energi till nya sätt på vilka utbud och efterfrågan av hållbara energi- och miljölösningar kan mötas. www.stunsenergi.se