12 april 2018

Peter Nilsson utsedd till en av Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer

Stiftelsen ÅForsk har tillsammans med branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks, SISP, utsett Sveriges tio mest innovativa entreprenörer 2018. Peter Nilsson på Enköpingsföretaget APR Technologies var en av vinnarna som tilldelades ÅForsk Entreprenörsstipendium om 200 000 kronor vardera vid Sveriges Innovationsriksdag i Borås. 

Det är för fjärde året i rad som stiftelsen ÅForsk tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks igår utsåg Sveriges tio mest innovativa entreprenörer som fick ta emot ÅForsk Entreprenörsstipendium om 200 000 kronor vardera. En av vinnarna var Peter Nilsson, vd och medgrundare av APR Technologies som ingår i rymdinkubatorn ESA BIC Sweden och får stöd i sin affärsutveckling genom UIC.

APR Technologies har utvecklat vätskekylning utan rörliga delar till nästa generations satelliter. Tekniken bygger på jonacceleration i kombination med mikro/nano-teknik och kan möjliggöra upp till 50 procent ökad prestanda hos en satellit. Tekniken kan användas till många saker men APR Technologies fokuserar just nu på stora och små satelliter samt den expanderande elfordonsmarknaden där deras teknik kan ge avsevärt lägre vikt, ökad säkerhet och snabbare laddning.

Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden är en nationell satsning på uppdrag av ESA, European Space Agency, och finansieras och stöttas av ESA, Rymdstyrelsen samt Vinnova. Rymdinkubatorn drivs av UIC, Arctic Business Incubator i Luleå och Innovatum i Trollhättan och ska fram till 2020 hjälpa till att utveckla 40 nya startups med produkter eller tjänster som bygger på ny eller existerande rymdteknik, däribland APR Technologies.

APR Technologies har tidigare genomfört UIC Business Lab och ingår nu i rymdinkubatorn ESA BIC Sweden som UIC är med och driver tillsammans med Arctic Business Incubator och Innovatum.

För mer information
Peter Nilsson, vd
APR Technologies
Tel: 0707-23 42 81
E-post: peter.nilsson@aprtec.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

OM APR technologies. Small Systems – great improvements
APR Technologies är en global leverantör av avancerade produkter för termisk reglering för rymd-, flyg- och bilindustrin. Många av APRs produkter har lösningar utan rörliga delar, vilket ger lång livslängd, låg strömförbrukning, låga ljud- och vibrationsnivåer och en konkurrenskraftig prissättning. Företaget grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Enköping samt en filial i Seattle, USA. www.aprtec.com

OM UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling i kategorin World Top Business Incubator – Affiliated with University 17/18. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se

OM ESA BIC Sweden
Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden är en nationell satsning på uppdrag av ESA, European Space Agency. Den finansieras och stöttas av ESA, Rymdstyrelsen och Vinnova. ESA BIC Sweden leds av Arctic Business Incubator i Luleå, samt genomförs i samarbete med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan. www.esa-bic.se