25 april 2018

3 Mkr till Uppsalabor som vill testa sin affärsidé

Foto: Johan Wahlgren

Upp till 50 000 kronor kommer under året att delas ut till cirka 60 privatpersoner som vill testa potentialen i sin affärsidé. Bakom initiativet som omfattar en finansiering på totalt tre miljoner kronor står UIC, Almi, Base10, Hera Hub, Capsule, Innovation Akademiska och STUNS Energi som tillsammans arbetar för att fler tillväxtföretag ska kunna utvecklas i Uppsalaregionen.

Nu satsar sju företagsfrämjande aktörer i Uppsala på att fler privatpersoner med spännande affärsidéer ska kunna få finansiering för att tidigt testa om idén är värd att satsa på. Gemensamt för affärsidéerna är att de ska vara nyskapande. Idébäraren ska inte ha koppling till högskola eller universitet, och inte heller ha startat ett företag kopplat till affärsidén, eftersom denna grupp ofta har svårt att kvalificera sig i utlysningar för finansiering.

Finansieringen på upp till 50 000 kronor kan bland annat användas till att genomföra kund- eller marknadsundersökningar, tekniktester, patentstrategier eller liknande.

Satsningen som pågår under ett år går under namnet Uppsala Product Market Fit och finansieras av Vinnova.

– Vi hoppas att så många som möjligt får upp ögonen för denna möjlighet att söka pengar för att testa och utveckla sin affärsidé. Vi har länge sett behovet av finansiering för affärsidéer från privatpersoner. Vi inom innovationsstödssystemet i Uppsala är glada att kunna arbeta tillsammans på detta sätt för att ge fler chansen att förverkliga sin affärsidé, säger Anna Bondeson på företagsinkubatorn och acceleratorn UIC som är projektledare för Uppsala Product Market Fit.

Uppsala Product Market Fit drivs av UICAlmiBase10Hera HubCapsuleInnovation Akademiska och STUNS Energi.

Mer information om hur man kan söka finansiering genom Uppsala Product Market Fit finns på www.uic.se/upmf

För mer information, kontakta:
UIC, Lars Dahlbom, 070-529 40 21, lars.dahlbom@uic.se
Almi, Olle Jonsson, 070-628 87 31, olle.jonsson@almi.se
Base10, Jason Dainter, 073-807 9079, contact@jasondainter.com
Hera Hub, Sophia Renemar, 073-180 13 44, sophia@herahub.com
Capsule, Johannes Ridderstedt, 070-450 84 49, johannes@46elks.com
Innovation Akademiska, Christina Wass, 073-867 03 10, christina.wass@akademiska.se
STUNS Energi, Emma Ytterström 070-38 67 717, emma.ytterstrom@stuns.se