17 maj 2018

Fyra UIC-bolag får Vinnovafinansiering 2018

Totalt 92 startup-bolag med innovativa affärsidéer får dela på 27 miljoner kronor i Vinnovas satsning Innovativa startups. UIC-bolagen MaishaBit, Optima Planta Sweden, Spinckel Invest och tidigare UIC-bolaget Medical Minds finns med bland de utvalda bolagen som får upp till 300 000 kronor vardera. 

Vinnova har valt ut unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer, däribland UIC-bolagen MaishaBit och Optima Planta Sweden som har sitt ursprung från Uppsala universitet, Spinckel Invest och tidigare UIC-bolaget Medical Minds. Satsningen Innovativa startups syftar till att finansiera utvecklingen av nyskapande varor eller tjänster, som kan bidra till ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Alla bolag får ett bidrag på upp till 300 000 kronor och kan sedan söka bidrag i fas två. Projekten som får finansiering har valts ut med hjälp av externa experter bland drygt 400 ansökningar.

MaishaBit, 150 000 kronor, designar och utvecklar e-hälsolösningar i nära samarbete med slutanvändare, det vill säga patienter och sjukvården.

Optima Planta Sweden, 300 000 kronor, producerar växter utan jord, solljus eller bekämpningsmedel – vertikalt, lokalt och året runt oavsett väder eller årstid.

Spinckel Invest, 300 000 kronor, utvecklar en plattform som möjliggör för att entreprenörer i tidigt skede och etablerade bolag möts och tillsammans ansöker om offentliga medel för att skapa innovation och nya affärsmöjligheter, och att investerare skapar utlysningar (likt myndigheter) som entreprenörer i tidigt skede kan ansöka om för sina innovationer och affärsmöjligheter.

Medical Minds, 300 000 kronor. Tidigare UIC-bolag, som utvecklar medicintekniska system, produkter och tjänster för framtidens vård.

Se hela listan här

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling i kategorin World Top Business Incubator – Affiliated with University 17/18. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se