21 maj 2018

391 Mkr investerades i startups och tillväxtföretag inom UIC under 2017

Per Bengtsson, vd på UIC. Foto: Göran Ekeberg

En stark tillväxt präglade företag och projekt som ingick i internationellt topprankade företagsinkubatorn och acceleratorn UIC under 2017. Under året investerades 391 miljoner kronor i ägarkapital i företagen och omsättningen låg på totalt 500 miljoner kronor. Det visar UICs sammanställning av UIC-bolagens resultat för föregående år.

Under 2017 nådde investeringsnivån i projekt och bolag inom UIC, Uppsala Innovation Centre, en toppnotering och ökade med 14 procent till 391 miljoner kronor. Även bolagens omsättning visade en fortsatt stark utveckling och uppgick till 500 miljoner kronor. Under året listades även ett av bolagen på Nasdaq First North. UICs sammanställning av UIC-bolagens resultat för året visade också att antalet sysselsatta motsvarade 705 tjänster.

Sedan 2004 har över 3,2 miljarder kronor investerats i UIC-bolag sett till ägarkapital, bidrag och lån.

Resultatet baseras på 81 nyskapande bolag och projekt som fått affärsutvecklingsstöd genom UIC under året, samt 28 bolag som ingått i UIC Alumni i högst 10 år.

– Den fortsatt starka tillväxten i UIC-bolagen speglar både ett stort intresse hos investerare och hos marknaden. Att vi rankas som världens fjärde bästa företagsinkubator med universitetskoppling baseras till stor del på dessa resultat, och ett framgångsrikt samarbete inom innovationsstödsystemet där bolagens tillväxt ligger i fokus, säger Per Bengtsson, vd på företagsinkubatorn och acceleratorn UIC.

De största branscherna bland UIC:s startups och tillväxtföretag under 2017 var life science, IT/ICT och teknik/miljöteknik.

Årets starka siffror resulterade i att UIC:s offentliga “return on investment”, ROI, uppgick till 12 gånger pengarna. Det innebär att UIC-bolag, och alumnbolag sedan högst fem år, gav en återbäring till staten med 12 gånger pengarna för varje offentlig krona som satsats i UIC under innevarande år. Den höga återbäringen är ett resultat av den ökade omsättningen i bolagen och därmed också ökade skatteintäkter från bolagen till staten.

UIC kan också visa att nio av tio alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden.

Några nyckeltal för bolag inom UIC 2017
Nedanstående siffror baseras på 81 bolag och projekt som ingått i UIC:s affärsutvecklingsprogram under 2017, samt 28 bolag som ingått i UIC Alumni i högst 10 år. Sifforna inom parentes är från föregående år.

Investeringar och kapital tillfört bolagen
Investeringarna i inkubatorbolagen har under 2017 varit 460 (442) miljoner kronor.

  • 391 (342) miljoner kronor i ägarkapital
  • 69 (100) miljoner kronor i bidrag och lån

Omsättning och resultat
Omsättning under 2017 för bolagen i UIC uppgick till 500 (473) miljoner kronor.

Offentlig ROI
Offentlig Return On Investment, ROI, är 12 för UIC. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som UIC-bolag, och alumnbolag upp till fem år, återbetalat till staten under 2017. I detta fall 12 gånger.

Antal sysselsatta
705 (731) personer har varit verksamma i UIC-bolagen under 2017.

Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som genererades under 2017 var 200 (258) miljoner kronor.

UIC-bolagens ursprung
43 procent av projekt och bolag inom UIC utgörs av enskilda innovatörer och entreprenörer, 13 procent av UIC-bolagen kommer från näringslivet, 42 procent av bolagen härstammar från universitet och 2 procent kommer från offentlig sektor.

UIC-bolagens branscher
25 procent av UIC-bolagen har en koppling till ICT-branschen, 16 procent har en affärsidé inom teknik eller miljöteknik, 36 procent tillhör life science-branschen och 23 procent inom övrig industri.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se