6 juni 2018

MetaSafe förvärvat av Admescope


MetaSafe AB har förvärvats av finska CRO-företaget Admescope Ltd, som är specialiserat inom preklinisk ADME-Tox-forskning för läkemedelsindustrin. MetaSafe är ett av företagen som bildades när Astra Zeneca lade ner sin forskning och utveckling i Södertälje 2012 och har sedan dess fått affärsutvecklingsstöd från UIC.

Förvärvet kommer att innebära värdefull förstärkning av tjänster som kommer både Admescopes och MetaSafes kunder tillgodo. MetaSafes expertis inom läkemedelsmetabolism, särskilt i senare fas av läkemedelsutvecklingen, kommer ytterligare stärka Admescopes ADME service genom att nu täcka även klinisk fas.

MetaSafe blir en integrerad del av Admescope och kommer fortsätta att driva och bygga verksamheten i Södertälje. Förutom den nya expertisen ger förvärvet också Admescope tillgång till ytterligare lokaler med utrustning i toppklass.

– Vi är mycket glada över förvärvet och ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder ett ännu starkare servicepaket, och att tillsammans fortsätta bygga kvalitet inom ett komplext och viktigt område, säger Johanna Haglund, tidigare vd på MetaSafe.

MetaSafe har fått affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Lab och UIC Business Prep och genomför nu UIC Business Accelerator.

 

För mer information
Johanna Haglund, vd
MetaSafe
E-post: johanna.haglund@metasafe.se 

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se  

 

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling i kategorin World Top Business Incubator – Affiliated with University 17/18. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se