7 juni 2018

Phosworks ny UIC-partner – lyfter UIC-bolagens digitala kommunikation

Ola Diös, vd Phosworks

Phosworks är i dag en av Sveriges ledande byråer inom kommunikation och blir nu ny partner till företagsinkubatorn och acceleratorn UIC (Uppsala Innovation Centre). Som partner till UIC kommer Phosworks att bidra till att öka konkurrenskraften hos startups och tillväxtföretag inom UIC genom expertkunskap och tjänster inom smart digital kommunikation.

Phosworks är en digital byrå inom kommunikation med inhouseproduktion som kombinerar strategi med innehåll, rörlig media, design och teknik
för att skapa global affärsnytta åt sina kunder.

Bland kunderna finns ledande varumärken som exempelvis ATG, GE, Uppsala Universitet, CSN, Shimano, Electronic Arts och Svenska kyrkan. Phosworks har cirka 40 medarbetare i Uppsala.

Som UIC-partner kommer Phosworks erbjuda sina tjänster och sin kunskap till startups och tillväxtföretag inom UIC:s affärsutvecklingsprogram, och bidra till att de blir ännu mer konkurrenskraftiga genom strategisk och effektiv digital kommunikation.

– Vi ser fram emot att börja arbeta med UIC-bolagen och se hur våra tjänster inom strategi, branding, webb och filmproduktion samt trafikdrivande annonsering kan stärka deras utveckling och affärer. Vi ser, med vår långa erfarenhet, vikten av att alla delar, planen, produktionen, implementationen blir rätt från början. Hos oss kan de få en tydlig helhetsbild och stöd, Ola Diös, vd på Phosworks.

– Phosworks bredd inom kommunikation är en värdefull förstärkning som resurs för UICs bolag. Vi är mycket glada att få hälsa Phosworks välkomna som ny partner till UIC och få möjligheten att jobba tillsammans med dem i UIC-bolagen. Vi vill dra nytta av den erfarenhet som Phosworks har med att jobba med både mindre och stora internationella bolag, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

UIC har ett tjugotal partner inom näringslivet som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom sin kunskap och kompetens, bland annat i form av seminarier och individuell rådgivning. UIC:s partner bidrar också till finansieringen av UIC.

För mer information:
Ola Diös, vd
Phosworks
Tel: 070-714 44 88
E-post: ola.dios@phosworks.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se