14 juni 2018

UICs alumn Vidilab utsedda till Årets Företagare Uppsala län 2018

Foto: Företagarna Mälardalen

Grundarna till UIC-bolaget Vidilab, Bitte och Mikael Ljungström, har fått utmärkelsen Årets Företagare Uppsala län 2018. UICs alumnbolag Vidilab är Nordens största veterinärmedicinska laboratorium inriktat på parasitologisk träckprovsdiagnostistik.

Företagarna Mälardalen har utsett vinnarna till utmärkelsen Årets Företagare Uppsala län 2018. Utmärkelsen delades ut av landshövding Göran Enander i Uppsala Slott, tisdagen den 12 juni. Juryn bestod av Göran Enander, landshövding Uppsala län, Pär Svärdson, vd Apotea och Mia Ulin, vd Apostel kommunikation och Vasabo.

Motiveringen lyder:
Med en nischad affärsidé samt stort miljö- och samhällsengagemang har dessa företagare skapat en ny marknad och blivit ledande i Norden med en verksamhet som är rätt i tiden och har framtiden för sig.

Vidilab är störst i Norden på veterinärmedicinsk parasitologisk träckprovsdiagnostik. Laboratoriet utför parasitologiska träckprovsundersökningar på alla djurslag samt trikinundersökningar på framför allt vildsvinskött. Kunderna är både privatpersoner och veterinärkliniker och prover tas emot från hela Norden.

För Vidilab, en stark kandidat, väntar nu riksfinalen i Stockholm den 19 oktober för titeln Årets Företagare Sverige 2018.

Se även Företagarna Mälardalens pressmeddelande

Vidilab har fått affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Lab och ingår idag i UIC Alumni.

 

För mer information: 
Bitte Ljungström, vd
Vidilab
E-post: bitte@vidilab.se  

Stina Thor, Marketing & Communications Director
UIC (Uppsala Innovation Centre)
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se