15 juni 2018

Fullspäckad UIC Business Startup Demo Day

19 nyskapande startups och projekt demonstrerade sina affärsidéer under UIC Business Startup Demo Day i Hubben, Uppsala Science Park. Hubben fylldes med över 70 besökare som ville träffa deltagarna under de timmar som det var öppet hus. Företagen och teamen har under våren bland annat arbetat med att verifiera att affärsidén har marknadspotential och att bygga ett konkurrenskraftigt företag.

Nytt katodmaterial för natrium-jon batterier, digital matsvinnslösning och transparenta solceller är några utav 22 startups som var antagna till vårens omgång av affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Startup hos företagsinkubatorn och acceleratorn UIC. 19 startups och projekt med nyskapande affärsidéer ställde ut under Demo Day. Besökarna fick möjlighet att mingla med alla bolag och rösta på de idéer som de ansåg vara bäst.

Programmet UIC Business Startup gör det möjligt att gå från affärsidé till kund på tre månader och deltagarna arbetar med att tidigt verifiera att det finns kunder och att produkten eller tjänsten löser ett verkligt problem hos kunden. Därefter verifieras hur produkten eller tjänsten bäst kan säljas. UIC Business Startup är det tidigaste programsteget i UIC.

Deltagarna får även stöd från ett tjugotal UIC-partner inom näringslivet som stöttar bolagen i arbetet med att utvecklas snabbt och undvika fallgropar på vägen mot framgång.

 

De startups som ställde ut var:

Svenska

Afiya Health Afiya Health är en digital plattform som erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster till användare på deras smartphones genom att ge tillgång till läkare och tjänsteleverantörer inom för hälsovårdsbranschen. http://www.afiyahealth.net/

Altris Altris tillhandahåller ett nytt katodmaterial för natrium-jon batterier som består enbart av vanligt förekommande ämnen som är helt miljövänliga. www.altris.se

Cura Connect Cura Connect är ett webbaserat nätverk där läkare och sjuksköterskor kan matchas direkt mot uppdragsgivare utan dyra mellanhänder och med full transparens avseende samtliga villkor. www.curaconnect.se

Dalili Design Dalili design designar och producerar hallmöbler och garderobslösningar för privat och offentlig marknad. Fokus är innovativ formgivning med hög funktion och användarvänlighet. http://dalilidesign.com

Epic Eats Epic Eats mål är att ge gästen 100% nöjdhet på alla sina restaurangupplevelser genom att rekommendera restauranger till restaurangbesökare via egen avancerad AI. www.getepiceats.com

Flow Ljud är vågrörelser. Vågrörelser representeras bäst som kurvor. Flow är ett musikinstrument med vilket musiker skapar och skulpterar levande kurvor för allt som sker med ljudet.

Handkraft Handförstärkaren spiralen, med redskap, ger styrka för svaga eller påfrestade händer och handleder. Smidig konstruktion gör den lätt att ta på och av.

Iconically Iconically är en online-plattform för rekrytering av fotomodeller till företag i behov av dess tjänster.

Matomatic Matomatic erbjuder matsvinnslösningar till storkök i kommuner och restauranger. Produkter inkluderar en våglösning med en surfplatta samt en hemsida för att rapportera och få återkoppling på matsivnnet. http://matsvinn.se

WW Den vanligaste typen av hudproblem är irritationseksem, vilket ofta orsakas av upprepad kontakt med vatten, rengöringsmedel och diskmedel. WWs uppdrag är att förebygga och hjälpa människor som lider av handeksem och handallergier.

Engelska

Carbon UAV CarbonUAV har utvecklat en prototyp av en drönare (UAV) som på ett säkert sätt kan navigera mellan träd, under trädkronorna i en industriell skog. Prototypen har ett kraftfullt sensorsystem som kan bygga 3D modeller av hela skogsbestånd som sedan kan användas för att ge volymberäkningar och georeferenserade kartor med en väldigt hög noggrannhet. www.carbonuav.com

ENA (Enabling Absorption) CRO tillhandahåller upplösnings-, digestions- och permeabilitetsdata, vilket bidrar till valet av läkemedelsformuleringsstrategier.

Navimmune Bioscience Navimmune Bioscience utvecklar metoder för att skapa precisa molekylära repertoar över celler och vävnader.

Oncodia Oncodia utvecklar en regulatoriskt godkänd mjukvara för att hitta behandlingsstyrande mutationer i cancertumörer som möter patientens och vårdens behov av rätt diagnos, snabbhet, och precision.  Syfte: Erbjuda rätt behandling till rätt patient.

Peafowl Solar Power Målet är att utveckla prisvärda, flerfärgade, transparenta, solceller för framtida integration i byggnader eller annat material.

Researchgene Researchgene använder DNA-teknik för att identifiera vilka arter så som bakterier, växter och djur som finns i ett biologiskt prov.

Saguaro Methyl Förutsägande svar på cancerbehandling baserat på epigenetiska markörer.

Natscreen Idén är att möjliggöra att olika cellsystem kan screena för proteinsammansättningar som har förlusten av NAT2 som mål i kolorektal cancer.

Vesicode Vesicode utvecklar avancerade molekylära verktyg för känslig och högupplöst analys av extracellulära vesiklar i en droppe blod. Verktygen passar för både akademisk forskning och kliniska studier. Det långsiktiga målet är att rädda liv genom att kartlägga sjukdomar och möjliggöra mycket tidigare diagnos av flera cancertyper och även andra behandlingsbara sjukdomar än vad dagens metoder erbjuder.

 

För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se