30 juni 2018

iCellate Medical tar in 16 MSEK i nyemission

iCellate Medical har emitterat 16 MSEK i nytt eget kapital, från såväl befintliga som nya aktieägare. iCellates mission är att upptäcka cancer tidigt, när den fortfarande kan botas, och för att styra individuella terapier.

iCellate, ett privatägt svenskt medtechbolag, är världsledande inom cancerdiagnostik och cancer management. 10 av de 16 miljoner kronorna kommer från nya aktieägare, där följande bör noteras; fonden ”Albert & Annas minne” (efterkommande till Sandvik ABs grundare) och Stassi Anastassov (tidigare Proctor & Gamble Executive). Pelle Redare, vd för iCellate, kommenterar: ”Vi är väldigt stolta över att attrahera så kvalificerade investerare i denna emission för att ge ytterligare bevis för iCellates banbrytande teknik och förbättra patientvården.”

Det tillförda kapitalet kommer att användas för ytterligare klinisk validering av tidig upptäckt av prostatacancer och kliniskt nyttjande inom individbaserad cancerbehandling.

iCellate har utvecklat en patenterad teknik för att detektera och analysera en ny provtyp, s.k. cirkulerande tumörceller (CTC). Cancer sprider sig från en primärtumör till avlägsna delar av kroppen via CTC som migrerar via blod- och lymfsystemen. Genom att identifiera och analysera dessa CTC kan iCellate hjälpa läkare att upptäcka cancer och rikta behandlingen.

Vad som också gör CTC intressanta är möjligheten att sekvensera genomet hos de upptäckta cellerna. Med sekvenseringsinformation från CTC, kompletterad med avancerad bioinformatik och klinisk tolkning, kan iCellate vägleda vilka onkogena genetiska varianter som orsakar sjukdomen, hur den ska behandlas och guida var den primära tumören förmodligen finns i kroppen.

iCellate publicerade nyligen en banbrytande screeningstudie av en högriskpopulation av 3388 subjektivt friska individer (ICELLATE2). Resultaten av studien visade för första gången att screening för cirkulerande tumörceller kan användas som ett lovande nytt screeningtest för tidig upptäckt av cancer.

 

iCellate Medical har fått affärsutvecklingsstöd genom programmet UIC Business Accelerator och ingår idag i UIC-Alumni

 

För mer information:
Iohn Ryott, Sales & Marketing                    
iCellate Medical AB                     
Tel   +46 70 7433479
E-post: iohn.ryott@icellate.se 

Pelle Redare, vd
iCellate Medical AB
Tel  +46 70 8178828
E-post: pelle.redare@icellate.se 

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se    

 

Om iCellate Medical
iCellate är en spinn off från Karolinska Institutet. Företaget har sitt kontor och laboratorium nära Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet i Stockholm, där bolaget utför sina tjänster.

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se