2 juli 2018

CADESS Medical och preVet får 900 000 kr var från Vinnova

Totalt 28 startup-bolag med innovativa affärsidéer får dela på drygt 25 miljoner kronor i Vinnovas satsning Innovativa startups. UIC-bolaget preVet och tidigare UIC-bolaget CADESS Medical finns med bland de utvalda bolagen som får upp till 900 000 kronor vardera.

Vinnova har valt ut unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer, däribland UIC-bolaget preVet och tidigare UIC-bolaget CADESS Medical. Satsningen Innovativa Startups fas 2 syftar till att företagen ska stärka sin konkurrenskraft, genom att bland annat ta fram ny kunskap och utveckla andra unika tillgångar. Satsningen ska dessutom bidra till positiva välfärds- och samhällseffekter genom att finansiera projekt som främjar hållbar tillväxt i svenskt näringsliv.

Alla utvalda bolag får ett bidrag på upp till 900 000 kronor.

CADESS Medical, 900 000 kronor. CADESS är ett AI-baserat beslutsstödsystem för diagnos och prognostisering av prostatacancer som hjälper patologer att avgöra vem som kan leva med prostatacancer och vem som kräver aggressiv behandling. Genom att göra prostatacancerdiagnosen tillförlitlig kommer CADESS att hjälpa till att förlänga liv och minska sjukvårdskostnader.

preVet, 900 000 kronor, utvecklar ett digitalt verktyg mellan djurägare och veterinär. preVet vill undersöka möjligheten att skapa en branschstandard för kvalitetssäkrad kommunikation med central lagring av information om hästen i både friskt och sjukt/skadat tillstånd. 

Se hela listan här

För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se