12 juli 2018

UIC i Almedalen-panel hos Asynjor Invest om jämställdhet inom entreprenörskap och investeringar


Från vänster nedan: Berit Behring (Danske Bank Sverige), Per Bengtsson (UIC), Monica Hedberg (Asynjor Invest, UIC), Anna Lundmark Lundbergh (Almi Företagspartner Värmland), Ebba Fåhraeus (SmiLe Incubator), Marie Wall (näringsdepartementet), Thomas Frostberg (moderator), Margareta Neld (Asynjor Invest).


Den 3 juli bjöds UIC till Asynjor Invests paneldiskussion i Almedalen kring hur jämställdhet kan stärkas inom entreprenörskap, styrelser och investeringar. I panelen deltog också bland andra Marie Wall, startupansvarig inom näringsdepartementet och Berit Behring, vd på Danske Bank Sverige.

I dag är endast 16 procent av styrelseordföranden i svenska bolag kvinnor. Under Asynjor Invests välbesökta paneldiskussion i Almedalen ”Stöder dagens innovationssystem unga affärskvinnor – och är det viktigt?” diskuterade bland andra UICs vd Per Bengtsson hur dagens innovationssystem stöder unga affärskvinnor och om det bidrar till att öka jämställdheten inom entreprenörskap och investeringar.

Marie Wall från näringsdepartement betonade bland annat att 30 procent av inflödet till landets innovationssystem är kvinnor, och att det är viktigt att stärka inflödet och intresset för entreprenörskap bland kvinnor redan på skolstadiet. Hon pekade också på skillnader som behöver förändras, till exempel att kvinnor ofta bedöms av riskkapitalister baserat på vad de presterat, och män på sin potential, och att kvinnors teknikkompetens ofta ifrågasätts av riskkapitalister, samtidigt som mäns kompetens tas för givet.

Per Bengtsson lyfte bland annat att sett över en treårsperiod leds 32 procent av UIC-bolagen av kvinnor, och att inom life science-bolagen är 47 procent av grundarna kvinnor. Inflödet av UIC-bolag ledda av kvinnor baseras till stor del på bransch, då vissa branscher är starkare än andra när det gäller kvinnors företagande.

Per berättade också om UICs arbete för att öka antalet kvinnor i styrelser genom att säkerställa en jämställd fördelning av UICs nätverk av affärscoacher i näringslivet som vägleder UIC-bolagens ledning tillsammans med UIC. I dag utgörs 20 procent av UICs affärscoacher av kvinnor på ledande positioner i näringslivet.  

UIC deltog under veckan också i en paneldiskussion arrangerad av Region Uppsala och Handelskammaren i Uppsala, ”Hur kan vi verka för ett innovationsstöd i världsklass”.

Asynjor Invest är ett utbildningsföretag som har byggt en modern investeringsplattform för kvinnor som investerar och som möjliggör för kvinnor att ta makten över sitt eget liv och kapital. De vill öka möjligheterna för ett mer jämställt samhälle och skapa en ny samhällsstruktur med bättre och sundare finansieringskultur som är långsiktigt hållbar. Monica Hedberg, programchef på UIC, är en av grundarna av Asynjor Invest.

För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se