28 augusti 2018

Nodified vinnare av SKAPA-pris för unga innovatörer i Stockholms län

SKAPA-prisets jury i Stockholms län 2018 har utsett Louise Kullmar och Inanna Lallerstedt på Nodified och Alex Hedberg på EVAM – H&E Solutions till vinnare av SKAPA-priset för unga innovatörer. Varje vinnare får 10 000 kr och har chans att vinna det nationella SKAPA-priset på 550 000 kronor under den nationella finalen.

Nodified erbjuder en sömlös kommunikationslösning till företag som lider av överbelastade telenät eller bristande teleinfrastruktur.

Den unga innovatören ska vara högst 30 år. Det nationella SKAPA-priset är på 550 000 kronor och fördelas till maximalt tre pristagare. Dessutom får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom.

De nationella vinnarna tillkännages på SKAPAs Innovationsgala som hålls den 8 november 2018 i Stockholm.

Nodified har fått affärsutvecklingsstöd genom programmet UIC Business Build (fd. UIC Business Lab).

 

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se  

 

Om Stiftelsen SKAPA
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, Vinnova, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket. www.stiftelsenskapa.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se