10 september 2018

30 miljoner till snabbväxande Ilya Pharma

Foto Martina Sjaunja

Nu är det klart att Uppsalabolaget Ilya Pharma tagit in ytterligare 30 miljoner kronor i en riktad nyemission. Pengar som behövs under tillväxtfasen och tar företagets mest lovande kandidat, ILP-100 för snabbare sårläkning i hud, genom den första kliniska studien och även planeringen av den kommande fas II studien. Nya ägare och nytt kapital stärker bolagets position och säkerställer fortsatt framgång.

– Vi har jobbat med detta under sommaren och det känns fantastiskt bra. Det har varit ett stort intresse speciellt innan vi stängde emissionen och vi fick in precis de vi önskade – serieentreprenörer och kapitalstarka personer med stor kunskap och lång erfarenhet inom läkemedel, diagnostik och life science, säger Evelina Vågesjö, vd på ILYA Pharma.

Bolaget har utvecklat en egen teknologiplattform med levande mjölksyrabakterier som accelererar läkningsprocesser av sår i hud och slemhinnor genom att leverera humana sårläkningsproteiner direkt på plats i såren. Stora och kroniska sår är ett enormt problem världen över som kostar sjukvården enorma summor i omvårdnad och personalresurser och orsakar stort lidande för patienter med risk för infektion och överanvändning av antibiotika.

– Vår förhoppning är en accelererad läkeprocess med 80 procent, och en betydligt minskad antibiotikaanvändning, säger Evelina Vågesjö.

Både bolaget och läkemedelsprojektet har utvecklats enormt sedan förra emissionen och under våren genomfördes de sista säkerhetsstudierna i större djur och GMP-tillverkningen är i gång. Parallellt får bolaget chansen att ytterligare validera tillverkningsprocessen i stor skala och bygga värdefull industriell kunskap på GE Healthcares nyligen invigda TestaCenter i Uppsala.

– Det här är ett jämförelsevis ett väldigt välfinansierat projekt och så har jag drivit det från början. Detta tillskott, tillsammans med de 30 miljonerna från EU (H2020 SME Instrument Phase II), ger fantastiska möjligheter att köra projektet på tid med låg risk och komma genom fas I och initiera fas II kliniska studier och att göra det med vår forskningsnära och nätverkande stil. Vi jobbar alltid målstyrt och jag är väldigt nöjd med de nya ägarna och oerhört glad att de ser värdet av projektet och vill bidra med kompetens och nätverk. Resan fortsätter och med oss har vi nu några av de som lyckats allra bäst inom branschen som är en internationell bransch. Vi är väldigt motiverade att göra vårt bästa för att produkten ska ge klinisk nytta till patienter, säger Evelina Vågesjö.

Se Ilya Pharmas pressmeddelande

Ilya Pharma har fått stöd i sin affärsutveckling genom UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Start, UIC Business Lab, UIC Business Prep och ingår i dag i UIC Business Accelerator.

För mer information, vänligen kontakta:
Evelina Vågesjö, vd 
ILYA Pharma
Tel: 070-636 64 94
E-post: evelina.vagesjo@ilyapharma.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se