10 september 2018

Mercodia, CheckProof och Pharem Biotech gör exit från UIC

Calle Karlsson på CheckProof, Mona Österberg på Mercodia samt Martin och Christian Ryen på Pharem Biotech diplomerades som UIC alumner på UIC-dagen. Foto Johan Wahlgren

Mercodia, CheckProof och Pharem Biotech gör nu exit från företagsinkubatorn och acceleratorn UIC. De har slutfört UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator där de har fått tillväxtstöd från UIC och UICs affärscoacher inom näringslivet. Bolagen har dessutom diplomerats som UIC alumn av UICs styrelse.

Företagen diplomerades nyligen på UIC-dagen som samlade över 300 startups, tillväxtföretag, entreprenörer samt investerare, politiker och aktörer inom näringsliv och universitet.

Varje år utser UICs styrelse nya UIC alumner bland de företag som slutfört affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator. Programmet pågår i två till tre år och vänder sig till nyskapande och innovativa tillväxtföretag som vill skala upp sin verksamhet och nå en internationell marknad. Mercodia, CheckProof och Pharem Biotech har fått stöd från UIC och UICs affärscoacher inom näringslivet med exempelvis tillväxtstrategier, affärsutveckling och finansiell planering.

‒ Vi är mycket glada över att ha fått följa den snabba utvecklingen hos Mercodia, CheckProof och Pharem Biotech. De blir nu UIC alumner, och vi kommer att ha en fortsatt nära kontakt med företagen. Vi arbetar nära tillsammans med bolagen i UIC och blir ett sammansvetsat team. Alumnbolagens erfarenheter och nätverk kan också komma de tidigare UIC-bolagen till nytta, vilket är mycket värdefullt, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

Mercodia
Uppsalabaserade Mercodia är ett världsledande bioteknikföretag som utvecklar och producerar laboratorietester. Företaget har en omsättning på 100 miljoner kronor och är specialister på så kallade ELISA-tester inom forskningsområden som exempelvis diabetes, fetma och kardiovaskulära sjukdomar. Mercodias vd Mona Österberg och grundaren Erling Holmlund utsågs under våren 2018 till Årets Företagare på Företagargalan i Uppsala.

CheckProof
CheckProof i Täby utvecklar ett digitalt system som hjälper företag ta kontroll över sin verksamhet i syfte att skapa struktur, trygghet och säkerhet. Tjänsten med samma namn digitaliserar checklistor och inspektionsunderlag som vanligtvis finns i pappersformat. I dag används CheckProof av tusentals användare i flera länder inom en mängd olika branscher.

Pharem Biotech
Miljöteknikföretaget Pharem Biotech i Södertälje utvecklar ett filtreringssystem som renar dricksvatten från miljöfarliga organiska föroreningar med hjälp av enzymer. Företaget skapar hållbara lösningar för industriell avloppsrening, kommunala vattenreningsanläggningar och produkter för hushållsbruk. Företaget grundades i Uppsala och har i dag sin verksamhet i Södertälje.

För mer information kontakta
Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Mona Österberg, vd
Mercodia
Tel: 018-57 00 70
E-post: mona.osterberg@mercodia.com  

Håkan Holmgren, vd
CheckProof
Tel: 070-546 43 36
E-post: hakan.holmgren@checkproof.com

Martin Ryen, vd
Pharem Biotech
Tel: 0709-152 290
E-post: martin.ryen@pharem.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se