27 september 2018

Helg med fokus på Design Thinking

Helgen den 22-23 september genomfördes eventet EIT Health Creation Weekend. Ett 40-tal personer samlades för att tillsammans lösa verkliga hälsoutmaningar som de ställdes inför.

För att tänka utanför boxen genom hela processen användes metodiken Design Thinking, där man kartlägger och visualierar en affärsidé som löser ett reellt problem för exempelvis privatpersoner eller företag. I arbetet ingick också att testa sin affärsidé bland strosande personer ute på stan.

Idéerna flödade under eventet som ordnades av Uppsala universitet Innovation och UIC, som coachade och inspirerade deltagarna under hela helgen.

EIT Health Creation Weekend avslutades med att pris för Bästa affärsidé och Bästa Process delades ut till två grupper.

Om Design Thinking
Design Thinking är en modell som utvecklades vid Stanforduniversitetet och nu används internationellt. Metoden är särskilt lämplig för att hitta lösningar ur slutanvändarens perspektiv. Istället för att titta på generella lösningar tittar man inom Design Thinking på det lokala fallet och de specifika omständigheterna ur användarens synvinkel.

Om EIT Health
Organisationen European Institute for Innovation and Technology (EIT) är ett europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industri, akademi och aktörer inom hälsovård i Europa. Nätverket har som mål att skapa bättre omsorg och hälsa för Europas medborgare genom utbildning, utveckling och entreprenörskap. För mer information besök https://eithealth.eu.