20 november 2018

Andreas Larsson ny styrelseordförande i UIC


Foto: Göran Ekeberg, Addlight

Andreas Larsson är ny styrelseordförande för företagsinkubatorn och acceleratorn UIC, Uppsala Innovation Centre. Andreas är vd på STUNS och har sedan tidigare internationell erfarenhet av att vårda och utveckla svensk-amerikanska relationer inom innovation, forskning och högre utbildning på svenska ambassaden i Washington DC.

– Det är en ära att få axla uppdraget som styrelseordförande i UIC. Deras rankning som världens fjärde bästa företagsinkubator med universitetskoppling kommer bland annat från ett starkt och sammanhållet innovationssystem i Uppsala med omnejd. Det är också kombinerat med ett starkt inflöde av talanger och skalbara affärsidéer och bolag av absoluta världsklass, säger Andreas Larsson, ny styrelseordförande på UIC.

Andreas Larsson är nyligen hemkommen från en tid i USA där han varit teknisk-vetenskapligt råd och kontorschef vid Office of Science & Innovation på svenska ambassaden i Washington DC. I oktober tillträdde han som vd för STUNS som är en stiftelse för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv o samhälle, och nu tillträder Andreas som ny styrelseordförande på UIC.

– Jag ser stor potential i att förstärka UICs internationella uppkoppling ytterligare då bolagen inom UIC är globalt konkurrenskraftiga och UIC som företagsinkubator är en attraktiv samarbetspartner, fortsätter Andreas.

Andreas har erfarenhet från olika delar av svenska innovationssystemet, exempelvis Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och analysmyndigheten Tillväxtanalys. Han har också tidigare arbetat på gruvbolaget LKAB och konsultföretaget Accenture, och har även haft uppdrag på Stanford University i USA, Nihon University i Japan och NTU i Singapore. Andreas är civilingenjör i Industriell ekonomi och teknisk doktor i Industriell organisation från Luleå tekniska universitet.

– Andreas har en bakgrund som kommer att bidra på ett bra sätt till UICs arbete framåt som en ledande företagsinkubator och accelerator både i Sverige och internationellt. Han får också en viktig roll i Uppsalas innovationsstödssystem som på ett närmast unikt sätt arbetar tillsammans för att fler tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad ska utvecklas i vår region, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

STUNS äger 25 procent av UIC och är den part som tillsätter UICs styrelseordförande. 

Andreas Larsson efterträder UICs tidigare styrelseordförande Christina Frimodig som har gått i pension.

 

För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Andreas Larsson, UICs styrelseordförande
STUNS
Tel: 070-311 72 21
E-post: andreas.larsson@stuns.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se