21 november 2018

Green Investment Day – med siktet på en hållbar värld

Över 150 gäster samlades under den lyckade premiären för Green Investment Day på Uppsala slott tidigare i november. Flera bolag från miljöteknikbranschen samlades tillsammans med investerare och andra aktörer under en heldag på Uppsala slott. Detta event genomfördes i ett samarbete mellan UIC, Connect Uppsala, STUNS Energi och CleanTech Challenge

Efterfrågan och intresset för miljöteknik har ökat drastiskt på senare tid. Syftet med GID (Green investment Day) var att lyfta bolag inom miljöteknik och skapa en mötesplats för entreprenörer, innovatörer och investerare.

Dagen var fylld med intressanta talare, inspirerande företag och framför allt lyftes några spännande bolag. Nio bolag pitchade sin affärsidé under fem minuter vardera och därefter fick investerare och publiken ställa frågor. Bland bolagen på scen fanns fem bolag som får affärsutvecklingsstöd från UIC, LeafyMade, Matomatic, Peafowl Solar Power, Bright Day Prototypes och Bitroot.

– Vi vill bidra till att Uppsala är en förebild när det gäller miljömedvetenhet. Vi vill också öka intresset för Uppsala som innovativ och tillväxtkraftig stad. Det var också fantastiskt roligt att genomföra ett sådant event tillsammans med våra kollegor inom innovationsstödsystemet, Connect, STUNS Energi och Cleantech Challenge, säger Monica Hedberg, programchef och programansvarig UIC Business Accelerator.

 

Stort tack till våra sponsorer som gjorde GID möjligt: Världsklass Uppsala, Region Uppsala, Energimyndigheten, Gistvall Holm och Lindhea.