29 november 2018

Uppstickare inom telepsykiatri skalar upp med UIC


Fotios Papadopoulos, vd på Svensk Telepsykiatri

Sedan 2014 har Svensk Telepsykiatri kunnat erbjuda psykiatriska och psykologiska tjänster via videolänk. I flera landsting råder det brist på både psykiatriker och psykologer, framför allt i glesbygd, och både privata- och offentliga aktörer har haft stor hjälp av Svensk Telepsykiatri och deras tjänst Psykonline. Nu satsar företaget på en fortsatt tillväxt med affärsutvecklingsstöd från företagsinkubatorn och acceleratorn UIC (Uppsala Innovation Centre).

Under året har Svensk Telepsykiatri blivit antagna till UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator som riktar sig till innovativa företag i tillväxtfas och med internationell potential. Under två till tre år får företag i programmet individuell affärscoachning av UIC och en handplockad affärscoach i näringslivet bland UICs nätverk.

– Det känns spännande och utmanande, och är också en väldigt bra tajming att komma med i UIC Business Accelerator. Vi är ett mycket starkt team med hög psykiatri- och psykologkompetens och det finns en enorm potential, men nu behöver vi få in mer affärskompetens, säger Fotios Papadopoulos, legitimerad läkare, docent och specialist i psykiatri, samt vd för Svensk Telepsykiatri.

Svensk Telepsykiatri startades av Fotios Papadopoulos för fyra år sedan och sysselsätter idag ett tiotal psykologer och psykiatriker som har ett nära samarbete. Nu väntar fokus på tillväxt och affärsutveckling med stöd av UIC. Under året ska de kartlägga organisationen och dess olika processer, göra en finansiell plan och upprätta en utförlig sälj- och marknadsföringsplan.

– Vi har nu etablerat ett nära samarbete med vår affärscoach. Det är en mycket stimulerande process att få ett affärsperspektiv som vi försöker tillämpa i en medicinsk verksamhet i uppskalningsfas, säger Fotios Papadopoulos.

Kunderna finns både inom privat-, offentlig- och företagshälsovård. De arbetar både med råd, stöd och terapi genom tjänsten Psykonline, samt som underleverantörer till andra vårdgivare som har brist på psykologer och psykiatriker. De gör patientbesök, erbjuder handledning och fortbildning av personal, och de verksamma på bolaget har alla en stark koppling till forskning och utbildning. Det är en konkurrensfördel, samt att de har ett försprång då de var först med att erbjuda vård på distans.

– Vi har också alltid arbetat för att erbjuda våra patienter en väldigt hög tillgänglighet och kontinuitet. Hos oss får man en tid för besök inom få dagar och man får samma läkare eller psykolog. Sen har vi fördelen att vi oftast inte behöver undersöka våra patienter för att ställa diagnos. Samtalet är vårt redskap så vi kan hjälpa många patienter via videolänk, säger Fotios Papadopoulos.

Sveriges mål är att 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Det gör att det även är ett bra fönster för telepsykiatri.

För mer information, vänligen kontakta:

Fotios Papadopoulos, vd
Svensk Telepsykiatri
Tel: 073-776 12 92
E-post: fotis.papadopoulos@telepsykiatri.se

www.telepsykiatri.se, www.psykonline.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC (Uppsala Innovation Centre)
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om UIC Business Accelerator
UIC Business Accelerator vänder sig till innovativa tillväxtföretag som ska skala upp verksamheten eller växa på en internationell marknad. I programmet får företagare och entreprenörer individuell affärscoachning och vägledning av UIC och en handplockad affärscoach i näringslivet bland UICs breda nätverk. Tillsammans med UIC och UICs affärscoach arbetar företagen i programmet mot de mål och milstolpar som identifierats för att stärka företagets tillväxt. Dessutom bidrar ett tjugotal UIC-partner till bolagens utveckling genom individuell rådgivning och direkta tjänster till bolagen. UIC Business Accelerator pågår i två år och kan utökas med ytterligare ett år. www.uic.se/program/uic-business-accelerator


Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling i kategorin World Top Business Incubator – Affiliated with University 17/18. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se