6 december 2018

Animech utsedd till DI Gasell 2018

UICs alumnbolag Animech är ett av de snabbast växande företagen i Uppsala län och har nu utsetts till Gasellföretag 2018 av Dagens Industri. De listades som ett av länets 47 mest framgångsrika DI Gasellföretag.

Animech utvecklar 3D-säljverktyg, visuella konfigurationer och virtual reality-applikationer åt företag med komplexa produkterbjudanden. Under 2017 omsatte Animech cirka 30 miljoner kronor och har vuxit till 30 anställda. Deras framgångar kvalade in dem på listan bland 47 andra framgångsrika och snabbväxande Gasellföretag i Uppsala län.

Färre än 0,5 procent av Sveriges aktiebolag utses årligen till Gaseller. För att bli en Gasell ska företaget ha en omsättning som överstiger 10 miljoner kronor, ha minst tio anställda och minst ha fördubblat sin omsättning över en treårsperiod. Dessutom ska de ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, ha ett samlat positivt rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren, ha vuxit organiskt i allt väsentligt och ha sunda finanser.

Animech har fått affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn och acceleratorn UIC och ingår i dag i UIC Alumni.

Anna Emilsson, vd
Animech
Mobil: 0703-64 35 69
E-post: anna.emilsson@animech.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Mobil: 070-214 3324
E-post: stina.thor@uic.se

Om Animech Technologies
Animech utvecklar 3D-säljverktyg, visuella konfiguratorer och virtual reality-applikationer åt företag med komplexa produkterbjudanden. Företagets kunder är såväl stora internationella företag som GE Healthcare, SKF och Roche Diagnostics, men också B2C-företag som Elfa International och Willab Garden. I dag har Animech Technologies omkring 20 anställda, och befinner sig i en stark expansionsfas. www.animech.com

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se